Sporttalenten moeten hard trainen om de volgende stap te maken in hun sportcarrière.

Introductie

Complexe taken waar de trainer tegen aanloopt zijn:

  • het vinden van de juiste balans tussen techniek, tactiek, mentale en andere trainbare factoren;
  • stellen van grenzen aan fysieke en mentale vermogen van sporters;
  • afstemmen op lichamelijke en mentale ontwikkeling;
  • bepalen van trainingsbelasting in relatie tot (individuele) belastbaarheid;
  • afstemmingsproblemen tussen studie, sport en privéleven.

    ​Het risico van een disbalans tussen belasting en belastbaarheid is continu aanwezig met negatieve gevolgen zoals sportblessures, niet optimaal presteren als gevolg van over- of ondertraining of drop out. Om goede sturing te kunnen geven aan dit proces, monitoren veel trainers de individuele belasting en belastbaarheid van hun sporters. Echter, ontbreekt het hen aan de kennis, knowhow en tijd om de verzamelde data te verwerken, te interpreteren en om te zetten naar onderbouwde trainingsaanpassingen. Deze handelingsverlegenheid van trainers/coaches staat centraal in dit project.

Vraagstelling

Hoe kunnen trainers/coaches beter toegerust worden om een optimale balans tussen individuele belasting en belastbaarheid van sporttalenten te realiseren met gebruikmaking van feedback van trainingsdata en trainingssturing.

Doel

De meeste trainers/coaches zijn op de hoogte van het nut en belang van het monitoren van trainingsbelasting. De ontwikkeling en implementatie van een goed onderbouwde trainingsmonitor of Athlete Management System en het aanpassen van de training op basis van de uitkomsten van deze data is daarentegen een grote uitdaging voor veel trainers/coaches. Zij blijken het lastig te vinden om de omvangrijke hoeveelheid informatie betreffende interne en externe belasting te combineren en te vertalen naar de juiste trainingsaanpassingen. Hierdoor is de coach vaak afhankelijk van bijvoorbeeld embedded scientists en/of andere wetenschappelijke ondersteuning. Maar juist voor talentcoaches is deze zelden beschikbaar.

Op basis van input van trainers/coaches wordt een scholing ontwikkeld ter bevordering van trainingssturing. Parallel hieraan wordt een feedback dashboard ontwikkeld (Coach in Control dashboard) dat data van individuele sporters geautomatiseerd en betekenisvol rapporteert, visualiseert en beschikbaar maakt voor trainers/coaches. Dit gebeurt in de context van de cyclische (duur)sporten waarbij de casus plaatsvindt binnen het langebaanschaatsen en shorttrack.

Onderzoeksresultaten

  1. Ontwikkeling feedback dashboard (Coach in Control tool) waarmee complexe trainingsdata op effectieve en efficiënte wijze toegankelijk en betekenisvol wordt gevisualiseerd.
  2. Ontwikkeling scholingsmodule voor professionalisering van trainers/coaches betreft trainingsmonitoring.

Impact

Trainers/coaches worden ondersteund in data driven feedback en informed training sturing waardoor prestaties van hun sporttalenten wordt geoptimaliseerd en sportblessures vermeden.

Team

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid