Experiment Maatschappelijk verdienvermogen voor Studenten Welzijn met Citizen Science

  • Onderzoeksproject
Experiment Maatschappelijk verdienvermogen voor Studenten Welzijn met Citizen Science .jpg

In dit experiment bouwen de samenwerkingspartners VitaalNed, studenten en docentonderzoekers van de Hanzehogeschool en Gemeente Groningen kennis en ervaring op over de successen en belemmeringen van een gezamenlijk innovatieproces. Dit proces moet leiden tot een aantrekkelijk leefstijlaanbod dat door alle partijen gewenst is.

Het Ministerie van VWS geeft aan dat de komende twee decennia ingezet moet worden op preventie en leefstijl in de zorg. Het doel hiervan is om psychische problemen en de bijbehorende maatschappelijke kosten terug te dringen. De aanleiding hiervoor is een breed waarneembare trend in de toename van psychische problemen in Nederland.

Studenten maken onderdeel uit van deze trend: een recent uitgevoerde landelijk studie liet zien dat 51% van hen angst- en depressiesymptomen ervaart, waarvan 12% in ernstige mate. Bovendien lijken studenten zich vaak niet open op te stellen over hun mentale problemen, uit angst voor stigmatisering en een negatieve impact op hun academisch functioneren.

Het innoveren met gezondheidsaanpakken wordt vaak top-down, expert-gedreven gedaan, zonder de context van de beoogde doelgroep adequaat mee te nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat de impact van dergelijke interventies minimaal zijn. In dit experiment beogen we een Citizen Sience ecosysteem-aanpak. We willen in een collectieve inspanning met betrokken studenten binnen een ecosysteem van relevante stakeholders in de regio Groningen rondom de doelgroep komen tot bruikbare, op eigen context afgestemde effectieve interventies ter verbetering van psychosociaal en fysiek welzijn van hbo-studenten.

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Partner

Onze mensen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding
  • Sport en Gezondheid