Dr. Johan de Jong

Dr. Johan de Jong is lector Healthy Lifestyle, Sports & Physical Activity (2011-heden) en Universitair Hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen, Bewegingswetenschappen (eind 2021- heden). Zijn onderzoeksfocus ligt op het thema Gezonde Leefstijl & Leefomgeving met het accent op: communitybased leefstijl interventies, socio-ecologische systeembenadering voor Gezonde Leefstijl & Leefomgeving en Citizen Science & Implementatie in de context van een gezonde leefstijl en leefomgeving.
Binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool is hij trekker op het thema ‘Gezonde Leefstijl en Leefomgeving’ en de transitie versneller/enabler ‘Citizen Science en Implementatie’.

Johan de Jong

Als docent, hogeschoolhoofddocent en opleidingsteammanager is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van diverse (inter)nationale minor, bachelor en masterprogramma’s op het thema ‘sport, bewegen en gezondheid’ en ‘healthy ageing’. Vanuit zijn uitgebreide ervaring op het terrein van onderwijs en praktijkgericht onderzoek is het integreren van nieuwe ontwikkelde kennis in onderwijs, bij- en nascholingsprogramma’s een natuurlijke werkwijze. Johan heeft ruime ervaring in het leiden van grote nationale en vooral ook internationale projecten (Erasmus+ sport, Knowledge Alliances, Capacity Building). Door deze achtergrond is hij gewend om omvangrijke (internationale) projectconsortia te managen, om te gaan met culturele verschillen, diversiteit en conflicthantering. Sinds 2014 werkt hij binnen projecten met zogenaamde Living Labs waar samen met publieke-, private partners, andere onderwijs- en kennisinstanties en burgers wordt samengewerkt, geëxperimenteerd en geleerd rondom diverse thema’s op het gebied van gezonde leefstijl en leefomgeving (o.a. Drenthe Gezond, Kennislab BIOR Noord, Living Lab beweegvriendelijk Vinkhuizen, Living Lab E& etc.). Johan maakt deel uit van het bestuur van de ‘European Network of Sport Education’ en hij is vertegenwoordiger van de Hanzehogeschool Groningen in de ‘European Citizen Science Association/Health work group’, ‘WHO-Health Enhancing Physical Activity-Europe network’ en het ‘Our voice: Citizen Science for health equity global research network’. Johan heeft meer dan 75 (wetenschappelijke) publicaties gepubliceerd en een veelvoud aan presentaties verzorgd, zie Pure en Researchgate. Hij is reviewer voor diverse wetenschappelijke tijdschriften (o.a. Preventive Medicine, Sports Medicine) en subsidieprogramma zoals Regieorgaan SIA, de Nederlandse Hartstichting en ZonMw. Tot slot is hij winnaar van de European Health Promotion Award (2000) en de Preffi prijs (1999) als beste implementatieproject van een community-based sport- en beweegprogramma voor ouderen in Europa en Nederland.

Johan de Jong

Publicaties