Gebruik optimaliseren van openbare sport- en beweegplekken in de gemeente Groningen

  • Onderzoeksproject
BIOR bewegen.jpg

Sporten in de openbare ruimte is een van de pijlers binnen het meerjarenprogramma Sport & Bewegen, 2016-2020. In de nota ‘De Bewegende Stad’, visie op de inrichting van de sportieve en speelse openbare ruimte; is het doel geformuleerd om de openbare ruimte in de gemeente Groningen zo in te richten dat deze meer uitnodigt tot bewegen, sporten, spelen en ontmoeten. Om deze doelstelling te realiseren zijn de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd en gerealiseerd.

In de praktijk zien we dat mensen inderdaad steeds meer gebruikmaken van de openbare ruimte om te ontmoeten, sporten, bewegen en te spelen. Dat hier vraag naar is blijkt wel uit het aantal burgerinitiatieven die zijn ontstaan op dit gebied. Uit onze monitoring blijkt dat dit vaak gaat om mensen die al sporten en bewegen en door de aanleg van nieuwe plekken méér zijn gaan bewegen. Enerzijds is dat een mooie ontwikkeling, anderzijds is onze doelstelling om ook mensen die niet bewegen te verleiden om in beweging te komen. Juist voor deze groep kan een gezonde leefomgeving een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid. 

Het huidige coalitieakkoord 'Gezond, Groen, Gelukkig Groningen' is hierop geënt. We zetten in op een gezonde bevolking in een gezonde stad en gezonde dorpen. Daarbij wordt er meer gebruik gemaakt van groen, sporten, spelen en ontmoeten en wordt er zo een positieve bijdrage aan de gezondheid. 

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Onze mensen