BIOR (1).jpg

Kennislab BIOR Noord

​De fysieke en sociale omgeving zijn, veelal onbewust, van invloed op het beweeggedrag van mensen. Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan Healthy Ageing. Ook de socialiserende werking van beweegvriendelijke ruimten heeft effect op de leefbaarheid van een wijk en buitengebied. Door mensen te laten bewegen en elkaar te ontmoeten kunnen zorgkosten dalen en sociaal-maatschappelijke problematiek worden teruggedrongen. Daarnaast is een dynamisch en beweegvriendelijk natuurgebied een aantrekkelijke toeristische bestemming waarbij het positieve effecten heeft op de economie van de regio.

De openbare ruimte is de grootste buitensportaccommodatie van Nederland en is door veel mensen ontdekt als een plek waar het fijn bewegen is. Denk hierbij aan het schoolplein, speeltuinen, parken, recreatiegebieden, de openbare weg, outdoor fitness, survivalbanen, openbaar groen, buiten lokalen, het water, etc. De openbare ruimte is daarnaast ook een plek waar veel mensen bewegen tijdens dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan aantrekkelijke loop- of fietsroutes richting werk of school, een schoolplein wat uitnodigt tot bewegen, een buitenlokaal bij een school of een wandelpad in de nabijheid van een verzorgingshuis wat geschikt is voor ouderen met een rollator. Er valt veel te winnen met een openbare ruimte die verleidt tot bewegen omdat dit vaak om hele laagdrempelige vormen van bewegen gaat (dichtbij huis, gratis, etc.), het vaak gaat om vormen van functioneel bewegen (bijv. woon-werk of woon-school verkeer, woon-winkel verkeer) en het gewoon leuk is om buiten te bewegen, te spelen en elkaar te ontmoeten.

IWP Kennislab BIOR Noord is al sinds 2017 bezig om een bijdrage te leveren aan vraagstukken op het gebied van bewegen in openbare ruimte. Vraagstukken die vaak multidisciplinair van aard zijn, waar veel partijen bij betrokken zijn en die gericht zijn op het nog beweegvriendelijker inrichten van de ruimte of het nog beter activeren van de ruimtes die er al zijn. 

BIOR Film.png

Doel

KennisLab BIOR Noord is een samenwerkingsverband van verschillende partijen uit het fysieke en het sociale domein in Noord-Nederland met de gezamenlijke ambitie om jong en oud te verleiden zich te bewegen in de grootste buitensportaccommodatie, de openbare buitenruimte. Kennislab BIOR Noord richt zich op optimale benutting van de openbare ruimte om een actieve leefstijl te stimuleren en daarbij ook de economische en sociale impact op de omgeving van deze ruimte. In de IWP werken kennisinstellingen, sport-, zorg- en welzijnsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven samen om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving.

Thema's, projecten en impact

Contexten:

 1. Openbaar groen/natuur/openbaar water
 2. Urban Sports & outdoor fitness
 3. Actief transport/ functioneel bewegen/ routenetwerken
 4. Playgrounds & speelruimte
 5. Gezonde schoolomgeving
 6. Open sportpark

Projecten zijn veelal gericht op:

 • Agendering van het thema BIOR bij overheden en koepelorganisaties
 • Het bieden van procesbegeleiding bij realisatie van BIOR locaties
 • Het doen van onderzoek naar werkende principes van BIOR locaties
 • Het betrekken van eindgebruikers bij de realisatie van BIOR locaties (citizen science)
 • Het ontwikkelen van tools voor het agenderen of realiseren van BIOR locaties
 • Het monitoren van het gebruik van BIOR locaties
 • Behoeftepeilingen bij stakeholders op het thema BIOR
 • Het bieden van scholing voor studenten en professionals

Website

Kijk voor meer informatie over het Kennislab BIOR Noord op de website.

Team IWP Kennislab BIOR Noord