Dr. Remo Mombarg

Remo Mombarg is lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool, lectoraat sportwetenschappen. Remo heeft tevens een aanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), afdeling Orthopedagogiek. Binnen het lectoraat Sportwetenschap houdt hij zich bezig met jeugdsport en bewegingsonderwijs. Hierbij worden studenten van de afdelingen orthopedagogiek en bewegingswetenschappen van de RuG en Academie voor Lichamelijke Opvoeding ingezet om onderzoek te doen naar effectieve (beweeg)interventies om kinderen deel te laten nemen aan de huidige en toekomstige sportmaatschappij. Hierbij wordt ook gekeken naar de relatie met overige leerprestaties.

Remo Mombarg

Daarnaast is hij coördinator van de kenniswerkplaats bewegingsonderwijs en motorisch leren. In 1990 studeerde Remo af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Daarna rondde hij zijn studie orthopedagogiek af aan de Rijksuniversiteit van Groningen (1994) en is vervolgens opgeleid tot Gezondheidszorg Psycholoog (2005). In 2007 is hij gepromoveerd aan de afdeling orthopedagogiek met als titel: ‘Hulp op Maat voor leerlingen met leerproblemen in het leerwegondersteunend onderwijs'. De onderzoeksinteresses van Remo zijn motorisch leren van kinderen met en zonder beperking, het effect van bewegingsinterventie op lichamelijke fitheid, fysieke activiteiten, sportdeelname en cognitief functioneren van kinderen in het (speciaal) onderwijs. Daarnaast is Remo landelijk-opleider voor Motorische remedial teachers en als GZ-psycholoog, opleider voor het gebruik van motorische testen (M-ABC & BOT, Pearson). Hij publiceerde tot op heden meer dan 50 vakpublicaties, artikelen en boekhoofdstukken. Daarnaast houdt hij lezingen en geeft hij workshops over het bewegingsonderwijs en de jeugdsport in binnen- en buitenland.

Remo Mombarg

Publicaties