BASE - Back to a Healthy Society

  • Onderzoeksproject
BASE.png

Covid-19 heeft een grote negatieve invloed gehad op het sociale leven en de (actieve) leefstijl van veel ouderen. BASE heeft als doel om de sociale en fysieke activiteit van deze ouderen te stimuleren.

Acht partners afkomstig uit zes Europese landen zetten zich in om middels een 2-traps benadering ouderen weer sociaal en fysiek te activeren.

Dit wordt gedaan door eerst een peer-to-peer benadering te ontwikkelen waarbij 'sociale en fysiek actieve oudere vrijwilligers' worden getraind tot zogenaamde 'BASE-change agents'. Deze change agents krijgen hierbij de kennis en vaardigheden aangereikt waarmee ze minder actieve ouderen in hun buurt of wijk weten te activeren en stimuleren om weer fysiek en sociaal actief te worden door middel van sporten en bewegen. Ook worden professionals in de regio, zoals buurtsportcoaches en welzijnsmedewerkers, opgeleid tot 'BASE-mentors'. Deze mentors leren hoe ze de BASE-change agents kunnen trainen voor hun taak. 

Naast de ontwikkeling van de trainingen voor de change agents en de mentors, worden beide trainingsmodules getest op regionaal niveau in Nederland (Drenthe), Macedonië, Spanje en Litouwen. Op basis van de opgedane ervaringen worden de modules en materialen verder aangepast. De uiteindelijke modules zullen zowel fysiek, online en in de praktijk beschikbaar worden gemaakt. 

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Onze mensen