Beweegtoppers

  • Onderzoeksproject
Beweegtoppers.png

De ambitie van het living lab Beweegtoppers is om meer jonge kinderen in Groningen tussen de 2-6 jaar veelzijdig te laten bewegen op speelpleinen bij de kinderopvang en op de basisschool. Door co-creatieve werkvormen met kinderen en professionals van de kinderopvang en de basisschool uit te voeren, ontstaat er een veelzijdig beweegaanbod voor jonge kinderen uitvoerbaar door professionals op kinderdagverblijven en basisscholen.

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is de laatste jaren geïnvesteerd in de skills box. De skills box is een rijdende box met sport en spelmaterialen om veelzijdig bewegen te stimuleren.

Het afgelopen half jaar zijn er vanuit het Provinciaal Beweegakkoord ervaringen opgedaan met de inzet van de box bij 4-6 jarigen. Vanuit deze pilot zijn drie concrete uitdagingen zichtbaar geworden: de beleving van kinderen, het ontbreken van de jongste jeugd en de inzet van professionals. Daarom richt dit onderzoek zich op drie doelen passend bij de deze uitdagingen:

  1. Beleving kinderen: we willen beter aansluiten bij de beleving van jonge kinderen tussen de 2-6 jaar;
  2. Ontbreken jongste jeugd: we breiden de samenwerking uit met de kinderopvang, het Integraal Kind Centrum (IKC) en de peuterspeelzalen. Daarnaast verstevigen we de samenwerking en het samen leren.
  3. Inzet professionals: we ontwerpen mogelijkheden die duurzaam gaan bijdragen aan het stimuleren veelzijdig bewegen.

Inhoud onderzoek

Onze mensen