Bslim

  • Onderzoeksproject
Bslim

Bslim is het sportieve leefstijlprogramma van de gemeente Groningen voor de jeugd in samenwerking met het onderwijs, sportclubs en verschillende maatschappelijke organisaties.

De Gemeente Groningen stimuleert kinderen binnen de gemeente tot een actieve en gezonde leefstijl door middel van het sportieve leefstijlproject, Bslim. Met Bslim wil de Gemeente Groningen kinderen de mogelijkheid bieden hun sportieve talenten te ontdekken en ontwikkelen. De gemeente heeft daarbij als primair doel de structurele sportdeelname van alle kinderen positief te beïnvloeden. Zij stimuleert daarom samen met schoolbesturen de ontwikkeling van een goede bewegingsvaardigheid van kinderen middels kwalitatief hoogwaardig bewegingsonderwijs door o.a. de inzet van brede vakdocenten in de Bslim-wijken. 

In overleg zijn de volgende afspraken gemaakt. 

  • Doorontwikkelen van bestaande interventies en monitoren van ervaringen en effecten. 

  • De algemene monitoring naar sportdeelname en beleving van kinderen uitbreiden met een jongere doelgroep (groep 3 en 4). Als pilot starten met leerlingen van max. 2 scholen. 

  • Speciale aandacht voor interventies voor de minder actieve leerlingen. 

  • Pilot starten met een multisportvereniging binnen de school/wijk. 

  • Doorontwikkelen van Bswim en monitoren van ervaringen en effecten. 

De algemene monitoring zal plaatsvinden voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisscholen binnen de acht Bslim-wijken aangevuld met de basisonderwijsscholen in Ten Boer.  Op twee scholen in de wijk Beijum en Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk zal monitoring plaatsvinden van de sportdeelname van leerlingen van groep 3 en 4 (Pilot). Monitoring van effecten van Bswim zal plaatsvinden bij leerlingen van de deelnemende scholen aan het Bswim-project. Monitoring van ervaringen en effecten van ontwikkelde en uit te voeren interventies zal plaatsvinden, evenals vorig cursusjaar, in de wijk Beijum en Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk. 

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Ons team