GUM - Generations Uniting Through Movement

  • Onderzoeksproject
GUM

Bij fysieke activiteiten die zowel jongere als oudere generaties aanspreken, staat beweging vaker centraal dan georganiseerde sport. Daarom wil GUM jongere en oudere generaties samenbrengen met plezierige, toegankelijke beweegactiviteiten.

Het GUM-project is gericht op het gebruik van traditionele spellen en sporten als een manier om relaties tussen generaties en meer lichaamsbeweging te bevorderen. Dit wordt gedaan door het opzetten van een innovatief en duurzaam GUM-programma, waaronder het creëren van een Europees platform en netwerk over Generations Uniting through Movement, trainingsmodules, een e-learning platform en beleidsinstrumenten. Vanuit de projectpartners is er behoefte aan het opzetten van een platform en een Europees netwerk en het in kaart brengen van bestaande middelen, strategieën en initiatieven voor intergenerationele sport- en beweegprogramma's. Het GUM-project biedt een innovatieve oplossing en vormt een duurzaam en toegankelijk model om aan deze behoefte te voldoen door het creëren van een netwerk op EU-niveau (van meer dan 100 belanghebbenden) met een combinatie van intergenerationele en sport- en beweeginitiatieven, een e-learning platform met een e-learning cursus over dit specifieke onderwerp en het testen van het GUM-programma in verschillende landen.

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Onze mensen