Dynamische Schooldag - Primair Onderwijs

  • Onderzoeksproject
Dynamische schooldag - PO.png

De Dynamische Schooldag is een schooldag die meer dynamisch is ingericht. Hierbij is er regelmatig een afwisseling van zittend leren en (gezamenlijke) beweegmomenten. In dit project ontwerpen de deelnemende basisscholen, passend bij hun context, een Dynamische Schooldag op maat.

Ondanks vele goede initiatieven, zoals de Gezonde School, is de school nog steeds de minst actieve plek in het dagelijks leven van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen 60-67% van de schooldag zittend in de klas doorbrengen.

Een dynamische schooldag is daarentegen een schooldag, waarin regelmatig wordt afgewisseld tussen zittend leren en bewegen, en de leerlingen tijdens schooltijd minimaal 60 minuten beweegtijd hebben. Dat kan door het slim roosteren van de gymles, buitenspeelpauzes, bewegingstussendoortjes, bewegend leren activiteiten en buitenlessen. De vormgeving kan op iedere school anders zijn, maar omvat aanpassingen vanuit het sociaal-ecologisch raamwerk (dus aanpassingen op beleid, fysieke omgeving, sociale omgeving en de activiteiten versterken elkaar).

Uiteindelijk wordt kennis opgedaan over de faciliterende en belemmerende factoren in het implementatieproces. Daarnaast wordt gekeken wat het effect is op het welbevinden van 8-12 jarige leerlingen, het gedrag in de klas (taakgerichtheid, sfeer en sociale omgang) en hun zit- en beweeggedrag.

Lees hier al onze publicaties

 

Inhoud onderzoek

Onze mensen