Food for Care - Care for Food

  • Onderzoeksproject
Food for Care event 22_2023.jpg

​Het project Food for Care beoogt een betere verbinding in de voedselketen tussen lokale foodbedrijven en ziekenhuizen te realiseren. Food hubs in Noord-Nederland zien een mogelijkheid tot substantiële verbreding van hun dienstverlening door regionale voedselproducten niet alleen aan eindconsumenten te verkopen, maar ook aan grotere instellingen zoals zorgaanbieders.

Doel van het project

Doel van dit project is om voor een betere verbinding te zorgen in de lokale, korte voedselketen tussen lokale foodbedrijven en ziekenhuizen. We willen samen met partijen in het noorden een nieuw businessmodel ontwikkelen voor de food hubs, bestaande uit een propositie, de marketing ervan en de wijze van onderlinge samenwerking. Daarmee kunnen de foodhubs gericht en effectief zaken doen met de ziekenhuizen.

Verwachte en behaalde onderzoeksresultaten

Het project is januari 2022 gestart en eindigt in december 2023. Er doen vier lokale voedselbedrijven aan mee en twee ziekenhuizen, namelijk het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. In het eerste jaar is zowel bij de foodaanbieders als bij de ziekenhuizen onderzocht hoe zij met voedselverkoop en voedselinkoop werken en wat de belemmeringen zijn met de lokale handel. In het tweede jaar is door middel van actie-onderzoekexperimenten gestart met inkoop en is onderzocht welke effecten dat had op de kosten en opbrengsten voor beide partijen en op de beleving van patiënten.
Het eindresultaat is een beoogde handleiding hoe lokale voedselleveringen aan zorginstellingen gerealiseerd kunnen worden. Deze handleiding k
an ook relevant zijn voor andere zorgaanbieders, zoals verpleeghuizen, maar ook voor andere (semi)publieke organisaties zoals onderwijsinstellingen en gemeenten.

Impact

Het uiteindelijke businessmodel kan bijdragen tot een versteviging van de economische positie van de lokale food hubs en de aangesloten boeren, een duurzame voedselinkoop van de ziekenhuizen, en meer mogelijkheden om patiënten gezonde en aantrekkelijke diëten te bieden. De projectresultaten zullen worden verbreed naar een businessplan en stappenplan om zover te komen voor de levering van lokaal voedsel aan (semi)publieke en private organisaties, dat in verschillende regio's uitgerold kan worden.

Food for Care event 54_2023.jpg

Lectoren & onderzoekers

Sla over