Food for Care - Care for Food

  • Onderzoeksproject

​Doel van het project Food for Care is om voor een betere verbinding te zorgen in de voedselketen tussen food hubs en ziekenhuizen. Food hubs in Noord-Nederland zien een mogelijkheid tot substantiële verbreding van hun dienstverlening door regionale voedselproducten niet alleen aan eindconsumenten te verkopen, maar ook aan grotere instellingen zoals zorgaanbieders.

Doel van het project

Doel van dit project is om voor een betere verbinding te zorgen in de lokale, korte voedselketen tussen food hubs en ziekenhuizen. We willen samen met partijen in het Noorden een nieuw businessmodel ontwikkelen voor de food hubs, bestaande uit een propositie, de marketing ervan en de wijze van onderlinge samenwerking. Daarmee kunnen de foodhubs gericht en effectief zaken doen met de ziekenhuizen.

Kansen door onderlinge samenwerking

De eerste stappen in de voedsellevering van de hubs aan de ziekenhuizen worden voorzichtig gezet, maar worden bemoeilijkt door inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringsgemak, hoeveelheden, kosten en leveringsgaranties. Daarbij speelt ook dat de foodhubs relatief kleine ondernemingen zijn tegenover professionele inkopers van de ziekenhuizen. Er zijn echter ook goede kansen voor de food hubs door onderling samen te werken en door in te spelen op dieetwensen van patiënten.

Verwachte en behaalde onderzoeksresultaten

In het project wordt het businessmodel door middel van design science met alle partijen (food hubs en ziekenhuizen) ontwikkeld. De rondes in de designaanpak betreffen zowel discussie- en ontwikkelsessies als een concrete pilot om een concept businessmodel te testen.
Het eindresultaat kan ook relevant zijn voor andere zorgaanbieders, zoals verpleeghuizen, en voor andere (semi)publieke organisaties zoals onderwijsinstellingen en gemeenten.

Impact

Het uiteindelijke businessmodel kan bijdragen tot een versteviging van de economische positie van de lokale food hubs en de aangesloten boeren, een duurzame voedselinkoop van de ziekenhuizen, en meer mogelijkheden om patiënten gezonde en aantrekkelijke diëten te bieden. De projectresultaten zullen worden verbreed naar een businessplan en stappenplan om zover te komen voor de levering van lokaal voedsel aan (semi)publieke en private organisaties, dat in verschillende regio's uitgerold kan worden.

Food for Care II.png

Lectoren & onderzoekers

Sla over