Harald Pol

Sinds januari 2024 is Harald Pol benoemd tot lector Marketing en Ondernemen van het gelijknamige lectoraat. Het lectoraat Marketing en Ondernemen beoogt de kennis van organisaties in de noordelijke regio en (student)starters van de Hanzehogeschool Groningen te versterken door middel van praktijkgericht onderzoek aan de hand van marketingvraagstukken. Dit zijn marketingvraagstukken op het gebied van o.a. duurzaamheid, digitalisering, verdienmodellen en waardesystemen. Het lectoraat werkt samen met de opleidingen van het Instituut voor Business, Marketing en Finance.

Verduurzamen van de samenleving

Voor organisaties in zowel de private sector als de publieke sector, is één van de grote uitdagingen om uit te vinden hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de samenleving. Marketing en klantbeleving kunnen hierin een belangrijke rol spelen, niet alleen als het gaat om het verduurzamen van producten, diensten en processen, maar ook als het gaat om het begrijpen en beïnvloeden van gedrag van consumenten. De relatie tussen organisaties en hun klanten is cruciaal voor het bewerkstelligen van veranderingen in dit gedrag. Een interessante vraag is ook welke rol digitalisering speelt in deze transitie en hoe de digitale transformatie een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming.

Over Harald Pol

Harald Pol studeerde Bedrijfskunde en Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen heeft hij ruim tien jaar gewerkt als organisatieadviseur, projectmanager en commercieel manager voor diverse dienstverlenende organisaties. Sinds 1998 werkte Harald als zelfstandig adviseur en interim-manager op het gebied van marketing, communicatie en klantrelaties. Hij is de oprichter van The Customer Connection en het Institute for Service Leadership. In deze hoedanigheid heeft hij veel bedrijven, zowel profit als non-profit, geholpen hun markt- en klantgerichtheid te vergroten.

2024_Harald Pol-2.jpg

In juni 2017 promoveerde Harald aan de Universiteit Twente na een uitdagende periode van 7 jaar onderzoek doen. De titel van zijn proefschrift was ‘Mastering Meaningful Customer Connections’. De centrale vraag in zijn promotie-onderzoek was hoe organisaties een duurzame relatie kunnen opbouwen met hun klanten en welke rol klantbeleving hierbij speelt. Daarnaast heeft hij onderzocht welke invloed digitalisering heeft op de klantrelatie en wat een persoonlijke benadering doet met deze relatie. Sinds 2017 heeft Harald parttime bij de Hogeschool Utrecht gewerkt. Harald heeft een aantal boeken en wetenschappelijke artikelen geschreven over klantgericht ondernemerschap en klantbeleving.