Duurzaam Duurzaam: Hoe kunnen gemeenten duurzaam gedrag van bewoners stimuleren?

  • Onderzoeksproject
Prullenbakken Hanzehogeschool 2023.jpg

Het project Duurzaam Duurzaam wil voor gemeenten een praktische diagnose-instrument ontwikkelen dat hen helpt de meest effectieve interventies te kiezen om duurzaam gedrag bij bewoners aan te moedigen.

Overbruggen kloof tussen intentie en gedrag

Gemeenten in Nederland proberen al jarenlang het consumentengedrag van hun burgers te beïnvloeden richting een meer duurzame leefstijl. Maar er is sprake van een kloof tussen intentie en gedrag: veel mensen zijn zich wel bewust van de urgentie en noodzaak om te veranderen in hun consumptiegedrag maar komen toch niet tot daadwerkelijk duurzaam gedrag. Hoe kunnen gemeenten duurzaam gedrag van hun bewoners stimuleren en hoe komen ze tot een beter onderbouwde keuze voor effectieve interventies?

Effectieve duurzaamheidsinterventies

In dit project gaan de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam samen met vier gemeenten – Almere, Groningen, Aalten en Assen – op zoek naar praktische tools om tot betere keuzes van interventies door gemeenten te komen. Bij elk van deze gemeenten wordt een andere case gekozen zoals mobiliteit, energie, droogte en vegetarisch eten. Er wordt een diagnose-instrument ontwikkeld waarmee gemeenten bij doelgroepen onderzoek kunnen doen naar de grootste belemmeringen van duurzaam gedrag. Daarna worden in overleg interventies gekozen en getest bij de doelgroepen. Resultaat daarvan is een praktische diagnosetool waarmee gemeenten tot slimmere keuzes voor effectieve duurzaamheidsinterventies kunnen komen.

Inhoud onderzoek

Partners

Het project Duurzaam Duurzaam is een gezamenlijk project van de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam. In dit project werken beide kennisinstellingen samen met beleidsmakers de gemeenten Almere, Groningen, Aalten en Assen.
Dit project wordt mede gefinancierd vanuit een
RAAK subsidie van Regieorgaan SIA. 

Het project loopt van september 2023 tot september 2025.

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Taal en Communicatie