Dr. Karel Jan Alsem

​​Karel Jan Alsem is lector Marketing/Marktgericht Ondernemen. Het lectoraat Marketing en Ondernemen beoogt, samen met docenten en studenten, kennisontwikkeling omtrent marketingvraagstukken te versterken door middel van praktijkgericht onderzoek. De focus ligt op de thema's regiomarketing, food en zorg. De kennisontwikkeling wordt gecentreerd rond Marklinq, de innovatiewerkplaats waarin onderzoeksprojecten worden uitgevoerd samen met ondernemers en studenten. In Marklinq zijn 10 docentonderzoekers actief vanuit het Instituut voor Marketing Management.

De kennisontwikkeling wordt gecentreerd rond Marklinq, de innovatiewerkplaats waarin onderzoeksprojecten worden uitgevoerd samen met ondernemers en studenten. In Marklinq zijn 10 docentonderzoekers actief vanuit het Instituut voor Marketing Management.

Karel Jan promoveerde in 1991 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft verschillende boeken over marketing geschreven. De film hieronder schetst een portret van lector Karel Jan Alsem en zijn visie op het lectoraat: "Managers should learn more from bird watchers".

Karel jan Alsem .jpeg