campaign-creators-RSc6D7bO0fA-unsplash.jpg

Lectoraat Marketing en Ondernemen

Het lectoraat Marketing en Ondernemen beoogt, samen met docenten en studenten, kennisontwikkeling omtrent marketingvraagstukken te versterken door middel van praktijkgericht onderzoek.

Onderzoeksinstituut Marklinq

Marklinq is het onderzoeksinstituut van het Lectoraat Marketing en Ondernemen. Marklinq voert toegepast marketingonderzoek uit in opdracht van overheid en bedrijfsleven. De werkwijze van Marklinq is erop gericht om door middel van onderzoek tot een grondige analyse van de problematiek te komen, en deze vervolgens te vertalen in concrete aanbevelingen.

Werkwijze

Marklinq kan op twee manieren een marketing gerelateerde onderzoeksvraag uitwerken.

Onderzoek door Marklinqonderzoeker
De onderzoeksopdracht wordt onder leiding van één van de Marklinqonderzoekers uitgevoerd, eventueel met inzet van studenten. Deze optie brengt kosten met zich mee maar leidt tot een gegarandeerd goed eindresultaat.

De onderzoekers van het lectoraat Marketing en Ondernemen hebben ruime ervaring in onderzoek op verschillende gebieden, waarbij elke onderzoeker een eigen specialisme heeft. Zij zijn tevens projectleider en eerste aanpreekpunt voor het project. Meer informatie: lector Marketing en Ondernemen Karel Jan Alsem.


Onderzoek door studenten
Studenten gaan in het kader van een stage of afstudeeropdracht, onder begeleiding van een docent, aan de slag met de onderzoeksopdracht bij een bedrijf of organisatie. Meer informatie: stage- en afstudeercoördinator Gert Jan Schnieders.