Project Duurzaam Duurzaam helpt gemeenten om duurzaam gedrag van bewoners te stimuleren

  • Nieuws
Prullenbakken Hanzehogeschool 2023.jpg

Vorige week is het onderzoeksproject Duurzaam Duurzaam van de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam van start gegaan. Het project beoogt voor gemeenten een praktisch diagnose-instrument te ontwikkelen dat hen helpt de meest effectieve interventies te kiezen om duurzaam gedrag bij bewoners aan te moedigen.

Kloof tussen intentie en gedrag

Mensen zeggen wel vaak dat zij een duurzame levensstijl hebben, maar in hun daadwerkelijk gedrag is dat niet (genoeg) terug te zien. Gemeenten proberen van alles om hun burgers duurzamer te laten zijn en om dus de kloof tussen intentie en gedrag te overbruggen. Dit geldt voor gedrag op het vlak van mobiliteit, energie, kleding, voeding, buitenshuis enz. Gemeenten weten echter niet wat werkt en dus welke communicatiemethoden zij het beste kunnen kiezen om duurzaam gedrag bij hun bewoners te stimuleren.

Keuze-instrument voor effectieve communicatiemethode

In dit project gaan onderzoeksteams van de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam samen met beleidsmedewerkers van vier gemeenten – Almere, Groningen, Aalten en Assen – op zoek naar praktische tools om tot betere keuzes van interventies door gemeenten te komen. Bij de vier participerende gemeenten worden diverse communicatiemethoden getest. Uit de verschillende experimenten wordt afgeleid wat het beste werkt. De resultaten zijn een concrete handleiding en aanpak voor gemeenten om zelf een onderbouwde keuze te kunnen maken in de meest effectieve communicatiemethode.

De resultaten van het project worden breed verspreid via academische en praktische publicaties, zodat gemeenten en andere organisaties kunnen profiteren van de nieuwe middelen.


Dit project wordt mede gefinancierd vanuit een RAAK subsidie van Regieorgaan SIA