Succesvolle bijeenkomst in het RAAK-project Duurzaam Duurzaam

  • Nieuws
DuurzaamDuurzaam_GemAalten2024_2.jpeg

Op donderdag 28 maart is een mooie stap gezet in het RAAK-project Duurzaam Duurzaam. Het onderzoeksteam en vertegenwoordigers van betrokken gemeenten kwamen samen in het gemeentehuis van Aalten om de voortgang te bespreken en belangrijke bevindingen te delen.

Het onderzoeksteam van het project identificeert momenteel de belemmeringen die inwoners van gemeenten kunnen ervaren bij het aannemen van duurzamer gedrag. Tijdens een interactieve sessie werden verschillende aspecten van deze belemmeringen besproken, waaronder motivatie, beschikbaarheid van middelen en de capaciteit van inwoners om bepaalde gedragingen aan te nemen.

Participatie van inwoners 
Het project omvat verschillende initiatieven in verschillende gemeenten, zoals het 'Groei Fiets'-project in de Gemeente Almere, de bevordering van duurzaam eetgedrag in de Gemeente Groningen, en de implementatie van Energieloketten in de wijken van de Gemeente Assen.

In Aalten heeft het onderzoeksteam ook het herinrichtingsproject van de Dijkstraat en Admiraal de Ruyterstraat bezocht, waarbij de projectleider uitleg gaf over de samenwerking met de inwoners om deze straten opnieuw in te richten. Opmerkelijk was dat beslissingen die gedragen werden door de lokale gemeenschap, aanzienlijk minder weerstand en bezwaarprocedures opleverden, ondanks de inspanningen van de gemeente bij de start van het project. Dit benadrukt het belang van actieve participatie van inwoners bij dergelijke initiatieven.

Aftrap naar tweede fase
Tijdens het bezoek aan Aalten kreeg de onderzoeksgroep een rondleiding door de klimaatneutrale straten van de gemeente. Het bezoek kreeg bijna een symbolische betekenis door een enorme stortbui, die het belang van duurzame regenwaterafvoer benadrukte, een van de aspecten van het project in deze gemeente.

Met deze inspirerende bijeenkomst achter de rug, zal het onderzoeksteam zich nu concentreren op het verder uitwerken van het tweede werkpakket, ‘Van diagnose naar interventie’. De volgende bijeenkomst staat gepland voor begin juli, waar meer vooruitgang en bevindingen verwacht worden.

Over Duurzaam Duurzaam
In het project Duurzaam Duurzaam gaan onderzoeksteams van de Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam samen met beleidsmedewerkers van vier gemeenten – Almere, Groningen, Aalten en Assen – op zoek naar praktische tools om tot betere keuzes van interventies door gemeenten te komen om duurzaam gedrag bij inwoners te stimuleren. Bij de vier participerende gemeenten worden diverse communicatiemethoden getest. Uit de verschillende experimenten wordt afgeleid wat het beste werkt. De resultaten zijn een concrete handleiding en aanpak voor gemeenten om zelf een onderbouwde keuze te kunnen maken in de meest effectieve communicatiemethode.
Dit project wordt mede gefinancierd vanuit een
RAAK subsidie van Regieorgaan SIA.