Cultureel responsief lesgeven

  • Onderzoeksproject
foto cultureel responsief lesgeven.jpg

In een basisschoolklas zitten leerlingen met verschillende achtergronden. Een leerling met twee moeders, een leerling waar thuis Arabisch wordt gesproken, een leerling waar iedereen thuis voetbalt en een leerling waar thuis weinig geld is. Leerkrachten worden geacht alle leerlingen gelijke kansen te bieden, maar dit gebeurt nog niet altijd.

Een mogelijke oorzaak is dat leerkrachten handelingsverlegenheid ervaren in het contact met ouders, waardoor ze belangrijke informatie over de sociale, economische en culturele achtergrond van hun leerlingen missen. Dit leidt ertoe dat leerkrachten tijdens het lesgeven onvoldoende aansluiten bij de achtergronden van leerlingen en de ongelijkheid tussen leerlingen vergroten doordat de les niet voor alle leerlingen even betekenisvol is. In dit ontwerponderzoek worden tools ontwikkeld waarmee leerkrachten hun cultureel responsieve lesgeven verbeteren en de kansengelijkheid vergroten. Het doel van dit ontwerponderzoek is het ontwikkelen van concrete kennis en tools voor leerkrachten zodat zij door cultureel responsief lesgeven de kansengelijkheid in hun eigen klas vergroten.

Onderzoek

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding