Cultureel responsief lesgeven

  • Onderzoeksproject
foto cultureel responsief lesgeven.jpg

In een basisschoolklas zitten vaak kinderen met een heel verschillende achtergrond. Leerkrachten die cultureel responsief lesgeven houden rekening met de sociale, economische en culturele verschillen in achtergronden van ouders en kinderen. Zo wordt onderwijs betekenisvol voor ieder kind.

In een basisschoolklas zitten kinderen met verschillende achtergronden. Leerkrachten worden geacht alle kinderen gelijke kansen te bieden, maar dit gebeurt nog niet altijd. Een mogelijke oorzaak is dat leerkrachten handelingsverlegenheid ervaren in het contact met ouders, waardoor ze belangrijke informatie over de sociale, economische en culturele achtergrond van kinderen missen. Dit leidt ertoe dat leerkrachten tijdens het lesgeven onvoldoende aansluiten bij de achtergronden van leerlingen en de ongelijkheid tussen kinderen vergroten doordat de les niet voor alle kinderen even betekenisvol is. In dit ontwerponderzoek worden tools ontwikkeld waarmee leerkrachten hun cultureel responsieve handelen verbeteren en de kansengelijkheid vergroten. Het doel van dit ontwerponderzoek is het ontwikkelen van concrete kennis en tools voor leerkrachten zodat zij door cultureel responsief handelen de kansengelijkheid in hun eigen klas vergroten.

Onderzoek

Betrokkenen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding