Lectoraat jeugd, Educatie & Samenleving

Jeugd, Educatie en Samenleving

Het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving levert een bijdrage aan het gezond opgroeien en de participatie van de jeugd in Noord-Nederland. Dat doen we door ons bezig te houden met praktijkgerichte en innovatieve onderzoeksprojecten in vier leeropdrachten.

In deze leeropdrachten willen we antwoord geven op vragen als:

 • Hoe werken jeugdprofessionals in het sociaal educatieve domein in de praktijk en wat kunnen zij doen om de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren? 
 • Kunnen we dit effectief en betekenisvol verbeteren of vernieuwen?
 • Hoe werken nieuwe samenwerkingsverbanden zoals integrale kindcentra, wijkteams en samenwerkingsverbanden passend onderwijs?
 • Hoe kunnen we interprofessionele samenwerking inzetten om de opgroeikansen van alle kinderen en jongeren te stimuleren?

Wie zijn wij?
Het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving is een netwerkorganisatie. Het bestaat uit vier leeropdrachten Diversiteit in Leren en Gedrag, Talig functioneren & Gezond ouder worden, Jeugd & Leefomgeving en Integrale Aanpak Kindermishandeling, het onderzoeksprogramma Curious Minds. We werken nauw samen met de twee lectoraten Kunsteducatie en Praktijkgerichte Sportwetenschap. Met elkaar leveren we meer of minder een bijdrage aan het kernthema Kansengelijkheid & Participatie het gebied van Healthy Ageing. 

Leeropdrachten

 • coverfoto Jeugd en Leefomgeving2.jpg

  Jeugd & Leefomgeving

  Vanuit deze leeropdracht willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving. We doen dat door het versterken van de pedagogische leefomgeving van opgroeiende kinderen en jongeren zodat zij alle kansen krijgen om gezond op te groeien. De samenwerking tussen professionals en ouders en een wijkgerichte aanpak zijn daarbij speerpunten.

  Omgaan met kinderarmoede
 • Kind bedekt gezicht 2022.jpg

  Integrale Aanpak Kindermishandeling

  Deze leeropdracht draagt bij aan het geweldloos opgroeien van kinderen in de noordelijke regio en aan het vaker tegengaan, eerder en beter bespreekbaar maken en sneller stoppen van onveiligheid in gezinnen.

  Lees meer
 • Diversiteit in Leren en Gedrag

  Diversiteit in Leren en Gedrag

  De leeropdracht voert praktijkgericht onderzoek uit naar het leren en gedrag van kinderen die een speciale onderwijs(zorg-)behoefte hebben, die samen kan hangen met bijvoorbeeld gedragsproblemen of een lichamelijke beperking, of een ontwikkelingsvoorsprong van het kind.

  Lees meer
 • Talig functioneren en gezond ouder worden.jpg

  Talig functioneren & Gezond ouder worden

  De leeropdracht Talig functioneren & Gezond ouder worden doet onderzoek naar het talig functioneren van zowel jong en oud in zorg én in onderwijs,

  Lees meer

Projecten

Bekijk meer
Sla over

Nieuws

Bekijk meer
Sla over