Kirsten Foumani-Luijendijk

Kirsten Foumani-Luijendijk is onderzoeker bij het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. Kirsten is Master of Science Social Worker, change agent complexe vraagstukken sociaal domein. Zij werkt graag in verbinding aan complexe vraagstukken om zo het sociaal domein verder te brengen. Zij houdt zich graag bezig met het signaleren en analyseren van een maatschappelijk vraagstuk vanuit meervoudig perspectief ter bevordering van het sociaal functioneren van mensen en gemeenschappen. Zij ontwikkelt graag samen met relevante partners een model ter bevordering van het sociaal functioneren en voert effectieve regie op een concreet transitievraagstuk door middel van participatief actieonderzoek. Om dit vervolgens te positioneren en te presenteren.

Kirsten heeft 15 jaar brede ervaring als maatschappelijk werker binnen het sociaal domein in verschillende delen van het land, onder andere als algemeen maatschappelijk werker, buurtmaatschappelijk werker, schoolmaatschappelijk werker en als bedrijfsmaatschappelijk werker/vertrouwenspersoon. Haar expertise ligt in het schoolmaatschappelijk werk/algemeen maatschappelijk werk. In haar loopbaan heeft zij zich door middel van een opleiding en trainingen ontwikkeld in de Adlerian psychology. Daarnaast heeft zij gewerkt als coach en als trainer.

Kirsten Foumani-Luijendijk

Contact

Publicaties