Zorgfuncties in het basis­onderwijs

  • Onderzoeksproject
Zorgfuncties in het basisonderwijs

Het versterken van preventief en inclusief werken. Gedrag van kinderen wordt de laatste jaren steeds sneller geproblematiseerd, waardoor de bandbreedte van wat wij als ‘normaal’ gedrag zien steeds smaller wordt. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat gedrag van kinderen onnodig gemedicaliseerd wordt en daardoor het beroep op jeugdzorg toeneemt.

De noodzaak om zonder verdere belasting van onderwijsprofessionals, vroegtijdig en normaliserend zorg te kunnen bieden, heeft geleid tot experimentele functies in Friese en Groningse gemeenten die zorg in het onderwijs integreren (bijvoorbeeld brugfunctionarissen en jeugdondersteuners). Omdat landelijke onderwijsorganisaties en de overheid geïnteresseerd zijn in het implementeren van zorgfuncties in het onderwijs, is er vraag naar een duidelijke onderbouwing van de taken en werkwijzen van deze professionals, evenals inzicht in hun effectiviteit.

Dit Professional Doctorate-traject heeft als doel de verandering te versterken die nodig is om preventieve, laagdrempelige en inclusieve hulp in school te organiseren. Hierdoor kunnen onnodige zorg en medicalisering van problemen bij kinderen worden voorkomen en kosten voor jeugdhulp worden beperkt.

Onderzoek

Team