Dr. Carla Geveke

Dr. Carla Geveke werkt als Senior Onderzoeker bij het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen, binnen de leeropdracht Diversiteit in Leren en Gedrag. Zij heeft expertise opgebouwd in onderzoek naar onderwijsleerprocessen. Haar interesse ligt op het gebied van interactie in de klas, het ontlokken en stimuleren van talentvol gedrag en interactie met leerlingen met een autismespectrumstoornis. Daarnaast is zij hogeschooldocent bij de masteropleiding Talentontwikkeling & Diversiteit en bij de Opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo).

Carla Geveke

Contact

Publicaties