Dr. Henderien Steenbeek

Dr. Henderien Steenbeek is ontwikkelingspsycholoog en werkt als lector Diversiteit in Leren & Gedrag (2013-heden), binnen het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. Ook is zijn thematrekker binnen het thema Kansengelijkheid & Participatie, een van de strategische thema’s van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Haar onderzoek is met name verbonden aan de Hanze Educatie Academie van de Hanzehogeschool Groningen. Momenteel is zij lid van het Landelijk expertisecentrum overgang PO-VO, het expertisecentrum Interactie in de Diverse Klas en het expertisecentrum Talentontwikkeling. Zij werkt tevens als universitair hoofddocent Ontwikkelingspsychologie op de Rijksuniversiteit Groningen (2013-heden).

In 2006 promoveerde zij op haar onderzoek naar dyadische interactie van kinderen tijdens spel, en de verschillen daarbij tussen kinderen met verschillende sociometrische statussen. Daarna was zij o.a. coördinator van het TalentenKracht-onderzoeksprogramma Groningen (RUG, ontwikkelingspsychologie; 2007-2016).

Haar onderzoeksfocus ligt op het stimuleren van leren en welbevinden van kinderen in de onderwijscontext, met aandacht voor de ontwikkeling van kinderen die kwetsbaar zijn voor een traject van verminderd leren en welbevinden, om wat voor reden dan ook. Ook richt zij zich op het versterken van pedagogisch-didactische vaardigheden van educatieve professionals die met kinderen werken.

 

Henderien Steenbeek

Contact

Publicaties