Samen Sterker

  • Onderzoeksproject
Samen Sterker.jpg

Versterken van interprofessionele samenwerking op de werkvloer in het primair onderwijs.

Interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening is van cruciaal belang voor het ondersteunen en inclusiever maken van het onderwijs voor leerlingen met een onderwijszorgbehoefte. Interprofessionele samenwerking zorgt ervoor dat er een passend onderwijszorgaanbod gerealiseerd kan worden, afgestemd op de behoeften van deze leerlingen. Ondanks het belang ervan, is de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening complex en het onderzoek naar dit onderwerp staat nog in de kinderschoenen.

Dit ontwerponderzoek richt zich op het verkennen van de wijze waarop interprofessionele leernetwerken kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve samenwerkingspraktijken. Deze leernetwerken ontwerpen samenwerkingsinterventies, voeren deze uit en evalueren deze met als doel de interprofessionele samenwerking te versterken.

Onderzoek

Contact