SSIN in VO

  • Onderzoeksproject
SINN in VO

Een Soepele Start in het Voortgezet Onderwijs.

Ieder jaar maken ongeveer 200.000 kinderen in Nederland de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Veel kinderen maken deze overstap ogenschijnlijk probleemloos, maar voor sommige kinderen verloopt de overstap minder soepel. Om de overstap voor alle kinderen goed te laten verlopen willen we het volgende weten: Wat gaat er goed? Waarom gaat dat goed? Waar lopen we tegen aan? Wat zou kunnen helpen in deze specifieke praktijkcontext? We werken hierbij samen met leerlingen, ouders en leerkrachten van verschillende scholen en met professionals uit de zorg en de wetenschap.

 

Scholen werken toe naar inclusief onderwijs, waarbij alle leerlingen, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte, regulier onderwijs kunnen volgen. De start op een nieuwe school is voor alle leerlingen een kwetsbaar moment, zeker voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Een niet soepele start kan leiden tot onderpresteren, verminderde motivatie of voortijdig schoolverlaten, met negatieve invloed op welbevinden. Ons doel is álle leerlingen een soepele start bieden op de middelbare school. We dragen hieraan bij door vanuit literatuur en praktijkverhalen, samen met leerlingen, hun ouders en leraren, de best practices en knelpunten te beschrijven.

Onderzoek

Team