Jelle Kisjes

Jelle Kisjes is geïnteresseerd in de atypische taalontwikkeling van kinderen in de breedste zin. Kinderen die bijvoorbeeld een taalachterstand of -stoornis hebben, die met lokale dialecten of met meerdere talen opgroeien. Jelle Kisjes heeft zijn bachelor Engelse Taal & Cultuur en onderzoeksmaster Taalwetenschappen beide behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij hij theoretisch taalkundige vraagstukken heeft onderzocht door middel van experimentele taaltesten bij kinderen en volwassenen. Momenteel werkt Jelle aan het BEPTOS project: het Bewegen En Praten van kinderen met een motorische- of TaalOntwikkelingsStoornis. Hierbij ligt de focus op de talige ontwikkeling van kinderen met motorische stoornissen, ten behoeve van een mogelijke interdisciplinaire screening van taal en motoriek bij kinderen met een vermoedelijke motorische- of taalontwikkelingsstoornis.

Jelle Kisjes

Contact

Publicaties