KOPPeling: hulp uit eigen kring

  • Onderzoeksproject
Depositphotos_41330801_xl-2015.jpg

Nederland telt 550.000 Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP). Tweederde van hen ontwikkelt voor hun 35e levensjaar zelf ook psychische problemen. Wanneer ouders zelf onvoldoende toekomen aan hun rol als ouder, nemen kinderen deze rol vaak over.

Ze zorgen voor het huishouden, voor broertjes en zusjes en dikwijls in emotioneel opzicht ook voor hun zieke ouder(s). Het overnemen van de ouderrol gaat ten koste van hun eigen sociaal-emotionele ontwikkeling en is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van psychische problemen.

Een steunend sociaal netwerk en deel uit kunnen maken van de sociaal-maatschappelijke omgeving, zoals kunnen sporten, muziek maken, afspreken met vrienden, heeft juist een sterk beschermend effect. Hoewel er veel wijkvoorzieningen zijn voor deze kinderen, wordt er amper gebruik van gemaakt, met name omdat Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) vaak niet gesignaleerd worden. Wanneer ouders in behandeling zijn bij de GGZ, hebben behandelaren vaak geen oog voor het gezin of de kinderen, maar zijn vooral op de stoornis gericht. Kinderen geven niet snel uit zichzelf aan dat er problemen zijn, ze zijn loyaal aan hun ouders en willen niet afwijken. Ouders hebben moeite hulp te vragen en te aanvaarden. De beoogde interventie in dit project, genaamd KOPPeling, heeft als doel het sociale netwerk van het gezin te mobiliseren, zodat leden van het netwerk, zoals familie, vrienden, buren, ouderlijke taken overnemen en het kind ontlast wordt.

Onderzoek

Betrokken lector

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding