Dr. Susan Ketner

Susan Ketner (1976) is lector bij het leeropdracht Integrale Aanpak Kindermishandeling, dat valt onder het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving.

Ketner promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar identiteitsvorming van Marokkaanse jongeren en was vervolgens werkzaam als beleidsonderzoeker op het gebied van onder andere diversiteit, jeugd en opvoedondersteuning. Als senior-onderzoeker bij het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden verdiepte zij zich in risico- en beschermende factoren voor het welzijn van ouders. Deze focus op het ondersteunen van (kwetsbare) ouders zet ze graag voort in haar huidige functie als lector. Wanneer er sprake is van kindermishandeling in een gezin, gaat het vaak om ouders die om verschillende redenen onder druk staan, bijvoorbeeld door armoede, psychische problemen en/of eigen nare ervaringen in het verleden. Een integrale aanpak om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen vraagt volgens Ketner dan ook om een samenwerking tussen gezinnen en professionals vanuit verschillende disciplines. Daarbij zijn openheid over de schaduwkanten van ouderschap en ruimte voor het perspectief van ouders cruciaal. 

HANZE220818_Susan Ketner.jpg

Dr. Susan Ketner, lector Integrale aanpak kindermishandeling

film installatie Susan Ketner.jpg

Dr. Susan Ketner, lector Integrale aanpak kindermishandeling

Lees hier de volledige lectorale rede van Susan Ketner.

Contact

Publicaties