Preventie en vroegsigna­lering op de basisschool

  • Onderzoeksproject
preventie en vroegsignalering basisschool

​In de pilot preventie en vroegsignalering op de basisschool worden zorgen over kinderen (4 tot 12 jaar) op de basisschool bespreekbaar gemaakt in een multidisciplinair kindteam+. Het doel van het kindteam+ is de zorgen over een kind vroegtijdig te signaleren en in samenspraak met ouders passende preventieve ondersteuning ingezet kan worden om te voorkomen dat de problemen van kinderen zwaarder/ernstiger worden.

Met ingang van schooljaar 2021-2022 start er op vier basisscholen in Groningen een Kindteam+. Het doel van elk van deze Kindteams+ is vroegtijdig zorgen rondom kinderen (4 tot 12 jaar) en hun broertjes of zusjes in beeld te brengen en met ouders bespreekbaar te maken. Indien mogelijk wordt er preventief opgetreden, als het nodig is, ook curatief. 

Door middel van een screeningsinstrument kunnen leerkrachten in een vroeg stadium protectieve en risicofactoren bij kinderen signaleren. Deze signalen worden vanuit verschillende expertises in het Kindteam+ besproken om zo tot een gezamenlijke beeld en aanpak te komen met als doel, snelle(re) ondersteuning voor het kind (en gezin) op en nabij school. Het doel van de pilot PVB/kindteam+ is om in een vroeg stadium bij jonge kinderen signalen te herkennen van afwijkend, risicovol en grensoverschrijdend gedrag op basis waarvan samen met ouders passende preventieve ondersteuning ingezet wordt. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat problemen escaleren en jonge kinderen uiteindelijk probleemgedrag ontwikkelen.  

De pilot vindt plaats op de volgende scholen: 

  • OBS De Pendinghe 
  • CBS De Wegwijzer 
  • KBS Bisschop Bekkers 
  • SBO Bekenkampschool 

Onderzoek

Team

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding