Bredere aanpak immateriële schade kinderen en jongeren

  • Onderzoeksproject
aardbeving IMG.jpg

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen gaat ook immateriële schade uitkeren aan jongeren. Verwacht wordt echter dat dit ongelijkheid met zich meebrengt omdat niet alle jongeren in aanmerkingen komen en dat deze financiële compensatie niet al het leed zal verzachten. Wat is er nog meer nodig om jongeren te ondersteunen, met nadruk op collectieve voorzieningen?

Naast de uitrol van de immateriële schaderegeling voor kinderen, heeft Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) op 23 november 2022 aangekondigd extra maatregelen te nemen bovenop alle bestaande programma’s om Groningse kinderen en jongeren te ondersteunen. Zo is geopperd om de medewerkers van de kindertelefoon te trainen in dit onderwerp, aangepast informatiemateriaal te ontwikkelen over versterking en schade en meer onderzoek te laten doen naar de situatie van kinderen en jongeren.

In deze context heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen een tweeledige vraag bij de Hanzehogeschool neergelegd. Het eerste deel is gericht op het in kaart brengen van het huidige aanbod aan psychosociale hulp en dienstverlening voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Het tweede deel van de vraag van het IMG betreft een verkenning naar een bredere aanpak voor het herstel van mentaal welbevinden van kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. De nadruk ligt hierbij op maatregelen / aanbod van collectieve aard, zowel materieel als immaterieel.

Het onderzoek baseert zich op literatuurstudie, deskresearch, netwerkanalyse en (groeps)interviews met experts vanuit verschillende leefgebieden van jongeren. We vinden onze respondenten in ons eigen netwerk, via (online) research en via via. We hopen dat zoveel mogelijk professionals en ervaringsdeskundigen deel willen nemen aan dit onderzoek. Er is namelijk al veel kennis over het bestaande aanbod voor jongeren in het aardbevingsgebied, evenals over ervaringen, wensen en behoeften van jongeren. Ook hebben veel experts zelf al ideeën over wat er in de toekomst nodig is om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren in de regio te herstellen. Het doel van dit onderzoek is om deze kennis te bundelen en mogelijke leemtes in kaart te brengen. De uitkomsten van het onderzoek zullen we in een rapport opleveren aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen en eventueel in (wetenschappelijke) publicaties opnemen.

Lees hier het onderzoeksrapport

Onderzoek

Partner

Onze mensen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding