Diversiteit in Leren en Gedrag

We voeren praktijkgericht onderzoek uit naar het leren en gedrag van kinderen in het (basis-)onderwijs, met speciale aandacht voor kinderen die een extra onderwijs(zorg-)behoefte hebben.

Deze kinderen zijn kwetsbaar voor het ontstaan van een traject van verminderd welbevinden, met gevolgen voor de lange termijn ontwikkeling.

Uitgangspunten zijn:

  1. Diversiteit is een gegeven;
  2. Ontwikkeling ontstaat in interactie met de omgeving;
  3. Stimuleren van ‘Curious Minds’; leren en ontwikkelen vanuit nieuwsgierigheid.

Thema’s zijn:

  • Pedagogisch-didactisch handelen van (educatieve en jeugdzorg-)professionals zodat alle kinderen worden ondersteund in leren en gedrag op school; 
  • Werken met kwetsbare leerlingen, zoals kinderen met autisme spectrum stoornis (ASS);
  • De overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs;
  • Leren omgaan met jezelf, de ander en de wereld om je heen in de schoolse context, via burgerschapsonderwijs, duurzaamheidsonderwijs, computational thinking en programma’s voor sociaal-emotioneel leren.

In diverse onderzoeksprojecten werken onderzoekers samen met praktijk- en kennispartners, met als doel kennis te ontwikkelen die toepasbaar is in het werkveld en het onderwijs. Hiermee dragen we bij aan kennisontwikkeling en -implementatie passend bij het thema Kansengelijkheid & Participatie, een van de drie strategische thema’s van de Hanze op het gebied van Healthy Ageing.

Team