Marjan van Dijk

Marjan van Dijk werkt als onderzoeker bij het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen, binnen de leeropdracht Diversiteit in Leren en Gedrag. Daarnaast is zij docent bij de Pabo.

Marjan van Dijk

Contact