Arwin van der Ploeg

Arwin is een bruggenbouwer tussen de theoretische, academische wereld en de praktijk van het dagelijkse werk. In voorgaande onderzoeken, met name in het kader van zijn studie Pedagogische Wetenschappen, zocht hij naar manieren om ‘abstracte’ ideeën begrijpelijk en uitvoerbaar te kunnen uitleggen aan het werkveld. Zijn onderzoeken waren met name gericht op onderwijs waarin professionals met vluchtelingenkinderen werken. Arwin heeft ruime ervaring in het basisonderwijs en is erg kritisch op de huidige stand van zaken daarin, waarbij de vele ‘vernieuwingen’ hem een doorn in het oog zijn. Hij hecht grote waarde aan evidence based werken, waarbij vanuit theorie en praktijk gezocht wordt naar de best mogelijke oplossingen. Hij streeft ernaar om met zijn werkzaamheden als docent en onderzoeker de posities van kinderen en jeugdigen te verbeteren en te werken vanuit het principe van ‘best interest of the child'.

Arwin van der Ploeg

Contact