Subsidie geeft krachtige impuls aan inclusiever onderwijs voor leerlingen met onderwijszorg­behoefte

  • Nieuws
Samen Sterker.jpg

De Hanze ontvangt een subsidie van NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) om inclusiever onderwijs te creëren waarin leerlingen met een onderwijszorgbehoefte de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om te floreren. Het project Samen Sterker: Versterken van interprofessionele samenwerking op de werkvloer in het Primair Onderwijs” start op 1 november en zal drie jaar duren.

Interprofessionele samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening is van cruciaal belang voor het ondersteunen en inclusiever maken van het onderwijs voor leerlingen met een onderwijszorgbehoefte. Interprofessionele samenwerking zorgt ervoor dat er een passend onderwijszorgaanbod gerealiseerd kan worden, afgestemd op de behoeften van deze leerlingen. Ondanks het belang ervan, is de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening complex en het onderzoek naar dit onderwerp staat nog in de kinderschoenen.

Samen Sterker beoogt bij te dragen aan kennis over interprofessionele samenwerking. Het ontwerponderzoek richt zich op het verkennen van de wijze waarop interprofessionele leernetwerken kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve samenwerkingspraktijken. Deze leernetwerken ontwerpen samenwerkingsinterventies, voeren deze uit en evalueren deze met als doel de interprofessionele samenwerking te versterken.

Het onderzoek levert informatie op over de werkwijze, over hoe de interprofessionele samenwerking zich ontwikkelt en over de ontwerpprincipes, met een set aan good practices waarmee de praktijk zelf nieuwe samenwerkingsinterventies kan ontwikkelen en een integrale aanpak op maat voor leerlingen met een zorgvraag kan realiseren. Hierdoor zal inclusiever onderwijs gerealiseerd worden.

Meer weten over Samen Sterker? Klik hier.
 

Contact