dr. Ineke Haakma

dr. Ineke Haakma werk als senior onderzoeker voor het lectoraat Kunsteducatie en het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. Daarnaast is ze docent bij de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (Academie Minerva). 

Binnen het lectoraat Kunsteducatie doet Ineke onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de kunsten. De stem van kinderen en jongeren is een belangrijk thema in haar onderzoek. Ze is geïnteresseerd in de leefwereld, interesses, doelen en wensen van kinderen en jongeren als het gaat om hun eigen kunstzinnige ontwikkeling. Dat kan zijn op gebied van muziek, beeldende kunst, theater, dans, literatuur, poëzie of film. Hierbij aansluitend onderzoekt Ineke nieuwe, creatieve manieren om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren.  

Andere thema’s die in haar onderzoek binnen het lectoraat Kunsteducatie zijn autonomie (ondersteuning), eigenaarschap en creativiteit. Daarnaast werkt ze aan onderzoek passend bij het Curious Minds-onderzoeksprogramma. Hierin staan interacties tussen de leerling, de leerkracht en de taak in het regulier-, of speciaal (kunst)onderwijs centraal. 

Binnen het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving werkt ze mee aan een onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling van jonge kinderen. Dit onderzoek gaat over de samenwerking tussen professionals in de kinderopvang en het basisonderwijs.  

Ineke is klinisch-en ontwikkelingspsycholoog en onderwijskundige. Ze is gepromoveerd in de orthopedagogiek. Daarna heeft ze een aantal (postdoc) onderzoeken uitgevoerd en begeleid bij verschillende organisaties. 

Portretfoto van ineke Haakma