Kunsteducatie tentoonstelling

Kunsteducatie

Kunsteducatie kent vele vormen. Het vindt plaats in scholen en kunstencentra, in musea en theaters, in buurthuizen, op straat of bij mensen thuis. In het lectoraat kunsteducatie zijn wij in al deze vormen geïnteresseerd. Wij doen praktijkgericht onderzoek naar actuele vraagstukken in alle vormen van binnen- en buitenschoolse kunsteducatie, in formele, non-formele en informele settings, en voor alle leeftijden en alle kunstdisciplines.

 Wij voeren dit onderzoek uit vanuit de gedachte dat kunsteducatie betekenisvol wordt als het de lerenden helpt zich te ontwikkelen tot de kunstzinnige persoonlijkheid die zij willen en kunnen zijn. We benaderen kunsteducatie daarom vanuit de huidige Nederlandse sociaalmaatschappelijke en culturele context, om zo beter aan te sluiten bij de leefwereld van de lerenden.

Ons onderzoek leidt bijvoorbeeld tot aanwijzingen voor het vormgeven van een kunsteducatieve taak of de leeromgeving, en tot handvatten die professionals helpen hun handelingsrepertoire in kunsteducatieve contexten uit te breiden. Ook hopen we met ons onderzoek tot een beter begrip te komen van de betekenis die alledaagse kunstbeoefening heeft voor mensen. Dit laatste helpt professionals rondom de lerende hier beter op in te spelen - bij zichzelf én bij hun leerlingen, studenten of cursisten.  Drie onderwerpen krijgen speciale aandacht in ons onderzoek: de rol van kunst in het dagelijks leven, de stem van de lerende, en kunsteducatie in rurale gebieden.

De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door docent-onderzoekers van de kunst- en de lerarenopleidingen van de Hanzehogeschool Groningen. Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en werkt intensief samen met de andere op educatie gerichte lectoraten van de Hanzehogeschool. Lector dr. Evert Bisschop Boele leidt het lectoraat, waarin docent-onderzoekers van onder meer het Prins Claus Conservatorium, Academie Minerva, de Pedagogische Academie en de Master Kunsteducatie participeren.

Contact

  • Kenniscentrum Kunst & Samenleving

    Het Kenniscentrum Kunst & Samenleving onderzoekt en ontwikkelt nieuwe artistieke praktijken in verbinding met uiteenlopende sectoren in de samenleving. We komen graag in contact.