dr. Herman Veenker

Herman Veenker onderzoekt binnen het lectoraat Kunsteducatie van Kenniscentrum Kunst & Samenleving het thema 'ruimte bieden in de instrumentale muziekles'. Een belangrijk gegeven is dat een nieuwsgierige en onderzoekende houding de motor van veel leren is.  

Kenmerkend is dat deze houding gemakkelijk tot talloze initiatieven leidt, waarvan de richting niet geheel duidelijk is, niet voor de leerling of student en niet voor de professional.  De muziekdocent(e) als expert wil graag richting geven aan het leerproces zodanig dat het motortje van de leerling volop draait. Anders gezegd: op welke wijze kan de professional de autonomie van de leerling in de lespraktijk ondersteunen? 

In de context van het onderzoeksprogramma Curious Minds (TalentenKracht) neemt de theorie van complexe dynamische systemen een centrale plaats in. Deze theorie ziet (talent-)ontwikkeling als een proces dat in complexe interacties ontstaat. In deze interacties kunnen ‘talentmomenten‘ ontstaan dankzij interacties in de driehoek van student, docent en taak. De kwaliteit van de interacties wordt onder andere bepaald door de mate waarin er ruimte is voor de nieuwsgierigheid van student (en docent!) en voor de ondersteuning van de autonomie van de leerling of student. 

Het onderzoek rondom dit thema komt tot stand dankzij samenwerking met muziekdocenten met een lespraktijk. 

dr. Herman Veenker werkte van 2008 tot zijn (pre-)pensioen in 2018 als hogeschool hoofddocent (HHD) aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen.

Contact