dr. Evert Bisschop Boele

Geworteld in de etnomusicologie en muziekeducatie, verricht lector Evert Bisschop Boele praktijkgericht onderzoek naar muziek- en kunsteducatie. Hij doet dit vanuit de door hem ontwikkelde invalshoek van het ‘idiocultureel muziekonderwijs’. Hij benadrukt dat muziekeducatie meer is dan het leren bespelen van een instrument; het helpt het kind ontwikkelen tot de muzikale persoonlijkheid die het wil en kan zijn. Dat doe je door aan te sluiten bij de voorkeuren van iedere leerling, die te expliciteren en hem of haar uit te dagen een stap verder te zetten.

Evert Bisschop Boele is lector Kunsteducatie en leading lector van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving, Hanzehogeschool Groningen.

portret lector Evert Bisschop Boele

Hij leidt het lectoraat Kunsteducatie bestaande uit docent-onderzoekers van Prins Claus Conservatorium, Academie Minerva, de Pedagogische Academie en de Master Kunsteducatie van de Hanzehogeschool.

Evert Bisschop Boele studeerde Schoolmuziek aan het Conservatorium Maastricht. Daarna studeerde hij etnomusicologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij muziek bestudeerd wordt in zijn culturele context vanuit een antropologisch perspectief. Naast jarenlange ervaring als docent, promoveerde hij in 2013 summa cum laude in de sociale wetenschappen aan de Georg-August-Universität in Göttingen (D). Zijn dissertatie 'Musicking in Groningen', over het gebruik en de functies van muziek in het dagelijks leven in de moderne westerse maatschappij, werd onderscheiden met de Friedrich-Christoph-Dahlmann-Prijs.

 

Contact

Publicaties