Re/presenting Europe

  • Onderzoeksproject
Gebouw met daarop een muurschildering waarop 'The Future is Europe' staat.

In het NWA-gefinancierde project Re/Presenting Europe wordt onderzoek gedaan naar de representatie van wat het betekent Europeaan te zijn en hoe dit ervaren wordt door mensen van niet-dominante sociaal-culturele groepen, en hoe op basis van dat inzicht gewerkt kan worden aan een inclusievere samenleving. De Hanzehogeschool is partner in Werkpakket 2, dat zich richt op het verhogen van de inclusiviteit van onderwijspraktijken in het voortgezet onderwijs.

Hoe kunnen we kennis produceren over de vele bevolkingsgroepen die Europa al eeuwen vormgeven? Hoe kunnen we de beeldvorming over wie en wat Europa is laten aansluiten bij de alledaagse praktijk? En hoe kan Europa zijn koloniale verleden zo verwerken dat het een werkelijk divers en inclusief continent wordt? In het project Re/Presenting Europe: Popular Representations of Diversity and Belonging worden deze vragen vanuit postkoloniale en globaliserende perspectieven benaderd. In het werkpakket gericht op educatie werkt het lectoraat Kunsteducatie met een aantal partners aan onderwijsinnovatie die leidt tot meer inclusiviteit in het voortgezet onderwijs.

Onderzoek

Contact

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst
  • Gedrag en Maatschappij
  • Onderwijs en Opvoeding