Corinne van Beilen

dr. Corinne van Beilen werkt als senior-onderzoeker voor het lectoraat Kunsteducatie. Daarnaast is ze als één van kerndocenten werkzaam bij de Master Kunsteducatie en onder meer verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma van deze opleiding. Ze begeleidt daar diverse studenten in hun onderzoeken. 

In het onderzoek richt ze zich vooral op het handelen van professionals in kunsteducatieve praktijken, zoals leerkrachten, kunstvakdocenten, museumeducatoren, adviseurs, kunstenaars, cultureel ondernemers en directies. De voor haar belangrijke vragen daarin zijn: Hoe geven professionals vorm aan hun kunsteducatieve praktijken en vanuit welke overtuigingen doen zij dat?

Corinne van Beilen.jpg

Hoe vinden zij daarin een rol die voor hen van betekenis is?  Corinne is daarnaast geïnteresseerd in de bredere maatschappelijke en culturele context waarin kunsteducatieve praktijken gesitueerd zijn en de specifieke vraagstukken die deze oplevert voor de professionals.   

Corinne is opgeleid als andragoog en gepromoveerd in de Creative Industries met een proefschrift getiteld "Learning Processes in Creative Industries Initiatives in Developing Countries". Ze is gespecialiseerd is in kwalitatieve onderzoeksmethodes en participatieve en ontwerpende benaderingen van praktijkonderzoek.  

Contact

Publicaties