Complexe vraagstukken uit de praktijk adequaat aanpakken

 • Master
 • Deeltijd
 • 2 jaren

Master Kunsteducatie

Niveau
master
Vorm
deeltijd
Duur
2 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Master of Education
Credits
60 ECTS
Startmaanden
Start: februari, september

Ben je een professional in de kunsteducatie? Werk je bijvoorbeeld op een school of bij een organisatie voor amateur- of professionele kunst of als zzp-er? Werk je met jongeren, ouderen, amateurs of professionals? Of ben je net afgestudeerd en zoek je verdere onderbouwing en verdieping? De huidige, geglobaliseerde wereld is sterk in beweging en stelt ons voor veel uitdagingen. Bij de Master Kunsteducatie onderzoeken we de mogelijkheden die de kunsten en het kunstonderwijs bieden om vorm te geven aan de manier waarop wij samenleven in een steeds meer geglobaliseerde en gepolariseerde wereld.

Projecten

Tijdens je master werk je aan projecten waarin onderwijs, onderzoek en het werkveld samenkomen. Door praktijkgericht onderzoek kom je met innovatieve oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Over deze master

Je wordt opgeleid tot een professional die het verschil kan maken binnen het werkveld van de kunsteducatie. Om dit te kunnen doen, staan wij midden in de maatschappij en voelen we ons deel van belangrijke culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Studieprogramma

We werken competentiegericht. Dat betekent dat theorie pas betekenis krijgt, echt begrepen wordt, als er discussie en dialoog over zowel de inhoud en de toepassing ervan plaatsvindt. In de leergemeenschap bespreken we theorieën en de toepasbaarheid ervan in verschillende beroepscontexten. Jouw praktijkgerichte vraagstuk is de basis voor je individuele studietraject en draagt bij aan de gezamenlijke kennisbasis en ervaringen binnen de groep. Naast het gerichte, professionele aspect van het onderwijs besteedt de masteropleiding ook veel nadruk aan jouw persoonlijke vorming door de dialoog tussen jouzelf en de wereld om je heen.

Verschillende Beroepsrollen
Belangrijke competenties binnen de masteropleiding zijn het artistieke, kunstpedagogische, onderzoekende en ondernemende vermogen. De opleiding verbindt hieraan de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker en nodigt de studenten uit te switchen tussen de verschillende perspectieven en hiermee te experimenteren. Op deze manier beïnvloeden en versterken deze het handelingsrepertoire van de toekomstige master.  

Dit ga je doen

Tijdens deze master verrijk je je theoretisch, creatief en praktisch. Je bestudeert teksten, neemt deel aan schrijfateliers en volgt colleges op het gebied van kunst, kunstpedagogiek en onderzoeksmethodologie. In de Commuity of Learners (COL) leg je verbindingen tussen de aangereikte theorie en je eigen beroepspraktijk. Tijdens de LAB-dagen verdiep je je eigen artistiek-educatieve signatuur en experimenteer je met nieuwe vormen van de kunsteducatieve praktijk.

Het onderwijs is vormgegeven in drie masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal gewerkt aan de vijf landelijke competenties: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. Het accent ligt op de rollen van kunstenaar (Artist), onderzoeker (Researcher) en educator (Teacher), waarbij in iedere werkplaats één rol centraal staat. 

Jaar 1: 
Masterwerkplaats Kunstheorie en artistieke processen (15 EC)
Masterwerkplaats Cultuurpedagogiek en kunsteducatieve praktijken (15 EC)
Jaar 2: 
Masterwerkplaats Onderzoek en positioneren (30E EC)

20211203_MKE_infographic_totaal-01.jpg
 • Jaar 1 Masterwerkplaatsen 1 & 2

  In de eerste twee masterwerkplaatsen worden een aantal geselecteerde thematische en (kunst)pedagogische kernteksten aangeboden die worden bestudeerd en besproken. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk kader dat door verschillende bronnen (waartoe ook films e.a. kunstwerken behoren) wordt aangevuld en vanuit ieders praktijk bevraagd. De dialoog tussen praktijk en theorie en het onderzoeken van ieders professionaliseringsvraag leidt tot het expliciteren van de eigen artistieke en kunstpedagogische signatuur en -visie en hieruit voortkomende beroepsproducten. Deze worden bij de afronding van de masterwerkplaats in de werkschouw aan elkaar gepresenteerd.

 • Jaar 2 Onderzoeken en positioneren

  In de derde masterwerkplaats selecteert de student zelf de inhoudelijke bronnen die voor het persoonlijke onderzoeksdossier relevant zijn en maakt de student eigen keuzes in de manieren waarop deze de praktijk onderzoekt, bevraagt en betrekt. Het gaat in deze masterwerkplaats sterk over de doorwerking van nieuwverworven (praktijk)inzichten en het positioneren van de masterrol. Hiervoor wordt het ondernemende vermogen van de studenten aangesproken en wordt persoonlijk leiderschap ontwikkeld.

Na je afstuderen

Na je afstuderen heb je de graad Master of Education en

 • Ben je in staat om de beroepspraktijk te vernieuwen op basis van praktijkgericht onderzoek .
 • Ben je in staat een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van een interdisciplinair curriculum en kunsteducatief (onderwijs)beleid met gebruikmaking van innovatieve pedagogisch-didactische inzichten.
 • Ben je in staat om een kunsteducatieve opdracht of project tot stand te brengen in de rol van coach, facilitator of manager.
 • Ben je in staat om als intermediair onderwijs- en kunstinstellingen in het binnen- en buitenschoolse werkveld met elkaar te verbinden en nieuwe vormen van samenwerking tussen kunst, educatie en verschillende participanten te initiëren.

In het kort

 • 2-jarige deeltijdopleiding
 • Joint degree Hanze/NHL Stenden
 • 60 EC 
 • Locatie: Academie Minerva, Groningen
 • Studiebelasting; Een credit staat voor 28 uur studiebelasting. Van studenten wordt verwacht dat zij, inclusief onderwijs, groepsopdrachten en zelfstudie, ongeveer 20 uur per week voor studieactiviteiten beschikbaar zijn. Elk jaar worden 30 EC aangeboden. 
 • Lesdag: Maandag (studiejaar 24/25), vrijdag (vanaf september 2025)
 • Extra onderwijsactiviteiten; Er vinden twee onderwijsactiviteiten (LABdagen) op twee zaterdagen in het eerste jaar plaats en een internationale excursie in het tweede jaar. 
 • Flexibel traject; Het is ook mogelijk om een meer flexibel traject van 2,5 jaar te kiezen. In dat geval start een student met de 2emasterwerkplaats in februari (2e semester). In het volgende studiejaar wordt in het 1e semester de 1e masterwerkplaats gevolgd en ontstaat er extra tijd (één semester) om de 3e masterwerkplaats voor te bereiden. De precieze invulling van het flexibele traject is maatwerk en wordt individueel vastgelegd. 

Toelating & aanmelding

De volgende professionals kunnen zich aanmelden voor de Master:

 • Kunstvakdocenten met een bachelor-opleiding
 • Kunstenaars die geschoold zijn op pedagogisch en didactisch gebied
 • Professionals in de kunsteducatie die beschikken over aantoonbaar relevante werkervaring op bachelor-niveau.

Het onderwijs wordt flexibel aangeboden, d.w.z. dat de student voor een deel zijn studietempo zelf kan bepalen door de aangeboden masterwerkplaatsen in 2, 2,5 of 3 jaar te volgen. De 2,5-jarige studieroute start in februari.

Voorafgaand aan je inschrijving voeren we een intakegesprek, waarbij we kijken naar je vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Ook toetsen we je vermogen tot kritische reflectie en vakoverstijgend denken. We vragen je dan om in het kort te beschrijven wat je visie op kunsteducatie is. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar [email protected]. Via dit mailadres kun je ook meer informatie opvragen. Als je je curriculum vitae mailt, plannen we graag een oriënterend gesprek met je in.

Korting op je collegegeld

Vanwege het grote tekort aan leraren, kun je gebruik maken van verschillende regelingen voor subsidie. Wanneer je geen recht hebt op studiefinanciering, kan je hierdoor toch voor een klein bedrag studeren. Check Tegemoetkomingen en subsidies lerarenopleiding - DUO om te zien hoeveel korting je kan krijgen op je collegegeld.

Kosten en subsidie

Interessegebieden

 • Cultuur en Kunst
 • Onderwijs en Opvoeding

Organisatie

Meld je aan via Studielink