Studeren met een functiebeperking

Studenten aan tafel in overleg

Ben je een (aanstaande) student met een (tijdelijke) lichamelijke, psychische, zintuigelijke beperking of een chronische ziekte? Dan kun je als student van de Hanzehogeschool een beroep doen op extra ondersteuning of voorzieningen.

Voorzieningen aanvragen

Als jij door je functiebeperking of ziekte belemmeringen verwacht of ervaart tijdens je studie, dan is het verstandig om (liefst vóór aanvang van je studie) informatie te vragen en een aanvraag te doen of afspraak te maken met de studentendecaan. Hiervoor zijn verschillende routes, afhankelijk van je gewenste voorziening. 

Extra tentamentijd (30 minuten) bij dyslexie en dyscalculie

Heb jij dyslexie of dyscalulie en behoefte aan extra tijd bij tentamens? Dan is het mogelijk om dit direct aan te vragen via Osiris student, zonder een afspraak te maken met de decaan. Raadpleeg dit stappenplan om te lezen hoe.

Extra tentamentijd (30 minuten) met een andere functiebeperking (mogelijk van 22 augustus 2022 tot 19 december 2022)

Hierbij kun je denken aan ADHD, ASS of bepaalde medische, fysieke of psychische aandoeningen. Dan kun je gebruik maken van een versnelde procedure bestaand uit twee stappen:

  1. Je plant eerst afspraak in met een decaan via deze online bookingsmodule (gebruik je Hanze mail adres). Dit betreft een korte videobel-afspraak via Microsoft Teams van 15 minuten. In de bevestigingsmail zie je met welke decaan je deze afspraak hebt. Deze naam heb je nodig voor stap 2.
  2. Je volgt deze instructie om in Osiris student de voorziening aan te vragen. Let op: het indienen van het verzoek is verplicht voordat je de afspraak met de decaan hebt. Tijdens de afspraak maak je samen met de decaan het formulier af en wordt het verzoek ingediend

Alle overige tentamenvoorzieningen

Maak een afspraak met een studentendecaan om de opties te bespreken. Ook als er sprake is van tijdelijke medische of psychische klachten is het de moeite waard om in gesprek te gaan. In het overzicht onderaan deze pagina kun je een aantal voorbeelden zien welke (tentamen)voorzieningen of aanpassingen er eventueel mogelijk zijn. 

Studievertraging door functiebeperking

Afhankelijk van de aard en ernst van je functiebeperking kan het zijn dat je niet in staat bent om in het eerste jaar aan het Bindend Studieadvies (BSA) van 45 EC's te voldoen. In zulke gevallen is het mogelijk zijn om een verzoek in te dienen bij de examencommissie van je opleiding om uitstel van je BSA te krijgen. Met de studentendecaan kun je de gevolgen van je functiebeperking voor je studie bespreken. De examencommissie beslist uiteindelijk over een verzoek tot uitstel.

Bij studievertraging wegens functiebeperking of ziekte is er een tegemoetkomende studiefinancieringsregeling van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarnaast kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit het Profileringsfonds van de Hanzehogeschool. Het is daarbij van belang dat je, als je weet dat je vertraging gaat oplopen, dit zo snel mogelijk meldt bij een studentendecaan.

Zwanger en studeren & studerende ouders

In deze handreiking vind je informatie over rechten en plichten, ondersteuningsmogelijkheden en financiele voorzieningen.

Medische verklaring

Om aanspraak te maken op voorzieningen of financiële regelingen zal er gevraagd worden om een medische verklaring van een geregistreerd deskundige.

Functiebeperking en voorzieningen