Studeren met een functiebeperking

Studenten aan tafel in overleg

Ben je een (aanstaande) student met een (tijdelijke) lichamelijke, psychische, zintuigelijke beperking of een chronische ziekte? Dan kun je als student van de Hanzehogeschool een beroep doen op extra ondersteuning of voorzieningen.

Voorzieningen aanvragen

Als jij door je functiebeperking of ziekte belemmeringen verwacht of ervaart tijdens je studie, dan is het verstandig om (liefst vóór aanvang van je studie) informatie te vragen en een aanvraag te doen of afspraak te maken met de studentendecaan.

Maak een afspraak met een studentedecaan om de opties te bespreken. Ook als er sprake is van tijdelijke medische of psychische klachten is het de moeite waard om in gesprek te gaan. In het overzicht onderaan deze pagina kun je een aantal voorbeelden zien welke (tentamen)voorzieningen of aanpassingen er eventueel mogelijk zijn. 

Studievertraging door functiebeperking

Met de studentendecaan kun je de gevolgen van je functiebeperking voor je studie bespreken. De examencommissie beslist uiteindelijk over een verzoek tot uitstel. Bij studievertraging wegens functiebeperking of ziekte is er een tegemoetkomende studiefinancieringsregeling van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarnaast kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit het Profileringsfonds van de Hanzehogeschool. Het is daarbij van belang dat je, als je weet dat je vertraging gaat oplopen, dit zo snel mogelijk meldt bij een studentendecaan.

Zwanger en studeren & studerende ouders

In deze handreiking vind je informatie over rechten en plichten, ondersteuningsmogelijkheden en financiele voorzieningen.

Medische verklaring

Om aanspraak te maken op voorzieningen of financiële regelingen zal er gevraagd worden om een medische verklaring van een geregistreerd deskundige.

Functiebeperking en voorzieningen