Rouwverwerking

Cursusaanbod Hanze Student Support

Via de Hanzehogeschool kan jij gratis gebruik maken van (groeps)begeleiding op diverse onderwerpen en professionele online zelfhulpmodules (e-health) voor lichte psychische klachten. Zo kun je studievaardigheden verbeteren en krijg je grip op je (mentale) gezondheid.

Aanbod
Het aantal cursussen, groepen en e-health modules is breed en verandert jaarlijks. Zo zijn er groepen voor studenten met AD(H)D, autisme en dyslexie. Er zijn studievaardighedentrainingen op het gebied van plannen, timemanagement, concentratie en uitstelgedrag.

Cursus en groepenaanbod
De fysieke cursussen zijn er om kennis op te doen en vaardigheden aan te leren. Je kunt er  studievaardigheden ontwikkelen, maar ook sociale vaardigheden en andere ‘life skills’ die goed zijn voor jouw welzijn.

Deelname aan een studiegroep of peer group heeft als doel gelijkgestemden rondom een bepaald thema te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en elkaar tot steun te zijn. De begeleider heeft daar de rol van coach, procesbegeleider, gespreksleider.

E-health
Je kunt ook gratis en anoniem gebruik maken van professionele online zelfhulpmodules (e-health) voor lichte psychische klachten, leefstijlproblemen en allerlei persoonlijke omstandigheden. Zo krijg je grip op je mentale gezondheid. Het doorlopen van een module duurt tussen de 1 á 2 uur. De modules zijn kortdurend, inzicht gevend en oplossingsgericht.

Aanmelden

  • Als je staat ingeschreven bij de Hanzehogeschool kun je deelnemen aan de cursussen en direct gebruik maken van de e-health modules. Meer informatie over de inhoud en het aanmelden vind je op Weten en Regelen voor studenten.
  • Ben je tijdelijk uitgeschreven of studeer je Verloskunde in Groningen mail dan voor meer informatie of om je aan te melden naar [email protected]