Maak het verschil in de kunsteducatie

  • Thema
AcademieMinerva_MasterKunsteducatie.jpeg

Je wordt opgeleid tot een professional die het verschil kan maken binnen het werkveld van de kunsteducatie. Om dit te kunnen doen, staan wij midden in de maatschappij en voelen we ons deel van belangrijke culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Ondanks idealen rond participatie en democratie wordt de kloof in onze maatschappij steeds groter. Individuen en groepen voelen zich uitgesloten en ervaren onvoldoende dat zij een stem hebben, dat zij actief hun leefomgeving mee vorm kunnen geven. Hoewel kunsteducatie juist het geluid en de verbeelding kan stimuleren, is er nog lang geen sprake van inclusieve kunstbeoefening en -ervaring. Wie vanuit opvoeding, onderwijs en omgeving weinig met kunstzinnige activiteiten in contact komt, mist de ingang en de tools om zich hierin verder te ontwikkelen. En daar waar kunsteducatie plaatsvindt is deze nog te vaak naar binnen, op zichzelf of het individu gericht, terwijl juist de ontmoeting met het andere en de maatschappelijke verbeelding voor de huidige samenleving van groot belang zijn. Door de toenemende globalisering ontstaat angst voor het vreemde en onzekere. Kunsteducatie biedt veel mogelijkheden om onzekerheden productief te verkennen en het onbekende tegemoet te gaan.

Tegelijkertijd met de toename van tegenstellingen is ook een andere ontwikkeling zichtbaar. Met globalisering en technologische ontwikkelingen zijn grenzen verdwenen en vindt in de kunsten steeds meer een vermenging van kunsten en kunsteducatie plaats; een vermenging van culturen, disciplines en technieken. Daar waar alles mogelijk is en veel tegelijkertijd kan, ontstaat behoefte aan focus, reflectie en aandacht.

We dragen bij aan een democatische, inclusieve en verbeeldingsrijke toekomst en samenleving vanuit de volgende waarden:

  • Aandacht - voor waarneming en verbeelding; 
  • Betrokkenheid - bij de ander en de samenleving, actieve deelname en mede vormgeven aan leefwerelden; 
  • Meerstemmigheid - aandacht voor multiperspectiviteit als basis voor een rijke en interdisciplinaire dialoog.  

Vanuit de bovengenoemde waarden versterken we de kunsteducatie in de volle breedte van het noordelijke educatieve en culturele veld. De diversiteit van het werkveld in het noorden - zichtbaar in onder andere de verschillen tussen stad en regio, jong en oud - is voor ons hierbij het vertrekpunt.

  • De diverse artistiek-educatieve praktijken met de erbij behorende professionaliseringsvragen vormen het hart van de opleiding, de praxis.
  • De dialoog speelt een grote rol in de opleiding. Hierin zijn meerstemmigheid en verbeeldingsrijke dialogen leidend. In de community of learners (COL), de interdisciplinaire en alle werkvelden vertegenwoordigende leergemeenschap van studenten, zorgt deze dialoog voor een transfer tussen de verschillende praktijken en theorie├źn en reikt zo een breed spectrum aan perspectieven voor ieders leervraag aan.
  • Dit gebeurt met veel aandacht voor bildung, ofwel de verbinding van persoonlijke, professionele en maatschappelijke vorming. 

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst

Organisatie