Samenwerken met de Hanze.jpg

Professionals opleiden

De Hanzehogeschool Groningen ondersteunt professionals en bedrijven/instellingen met opleidingen voor professionals, toegepast onderzoek, stagiaires en afstudeerders.​