'Dit is voor mij dé opleiding om mijn eigen beroeps- praktijk te verdiepen en professionaliseren'

  • Student aan het woord
Petra Drost

"Ik heb gekozen voor de Master Kunsteducatie omdat dit voor mij dé opleiding is om mijn eigen beroepspraktijk te verdiepen en professionaliseren." Petra Drost - Master Kunsteducatie

​"Ik heb mij laten informeren over de Master Kunsteducatie tijdens de informatieavond aan de Praediniussingel in Groningen. Docenten en studenten vertelden hier over de opleiding, we kregen een kort college en we gingen met elkaar in gesprek. Na deze inspirerende informatieavond was ik vrijwel gelijk om. Ik ging hier naartoe vanuit nieuwsgierigheid maar op de heenweg bedacht ik mij dat het waarschijnlijk veel te ambitieus zou zijn: een masteropleiding combineren met werk en gezin. Toen ik merkte dat de opleiding mij juist ook veel energie zou kunnen opleveren omdat ik er mijn beroep als professional ermee zou kunnen verdiepen en verstevigen heb ik de sprong ik het diepe toch gedurfd te nemen.

Ik heb gekozen voor de Master Kunsteducatie omdat dit voor mij dé opleiding is om mijn eigen beroepspraktijk te verdiepen en professionaliseren. De inhoud van de opleiding sprak mij aan en sluit goed aan bij mijn professionaliseringswensen binnen mijn werk als kunstvak docent. Binnen de opleiding ligt de focus meer op de theorie dan op de praktijk. Ik vond dat zelf wel prettig. Binnen mijn dagelijkse lespraktijk als kunstvakdocent beeldend ben ik veelal praktisch aan het werk. Voor mij was het fijn dat ik alles wat ik doe binnen mijn lessen nu kan verantwoorden en krachtiger kan neerzetten vanuit de theorie. Je leert zo waarom je doet wat je doet en je weet ook veel beter wat je dan graag zou willen veranderen, of waar je beter in zou willen worden. Ik heb veel gelezen en geschreven binnen deze opleiding. Natuurlijk neem je al wel veel bevindingen vanuit de theorie mee in je eigen beroepspraktijk. Zo heb ik in de tweede masterwerkplaats een kunsteducatief product ontworpen dat ik gelijk binnen mijn eigen lespraktijk heb uitgevoerd.

Binnen dit ontwerp heb ik mijn leerlingen zelf opdrachten laten formuleren over hoe ze kunst konden inzetten om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Uiteindelijk is hier een hele mooie campagne genaamd 'Red de bij' uit voort gevloeid en hebben enkele leerlingen een indrukwekkende muurschildering gemaakt in de school waar ik werk waarmee ze het 'hokjes-denken' aan de kaak wilden stellen. Dat was een mooi voorbeeld waarbij ik heb ervaren hoe je de theorie en praktijk goed kan koppelen op een manier dat je er ook goed op kan reflecteren. Binnen het masteronderzoek dat ik nu doe ben ik ook veel op pad geweest naar onderwijscongressen en voor schoolobservaties. Dat zijn ook mooie momenten om te zien hoe de theorie in de praktijk wordt uitgewerkt.

Deze opleiding staat daarmee echt in dienst van mijn werk. Met name het onderzoek is volop gericht op mijn eigen beroepspraktijk. Op die manier zijn die twee ook onlosmakelijk met elkaar verbonden en hoeft de opleiding in die zin niet heel veel meer energie te kosten dan wanneer je alleen zou werken. Er gaat wel heel veel van je tijd in de opleiding, daar moet je je wel goed van bewust zijn. Maar als je helder voor ogen hebt wat je ermee wilt bereiken met betrekking tot je werk is het in mijn geval zeker vol te houden. Ik weet zeker dat ik binnen mijn huidige werk nog jaren profijt heb van de opbrengsten van deze opleiding. Dat is ook iets waar ik nu al naar uitkijk. Ik denk ook dat ik mij nu veel sterker kan neerzetten als professional binnen kunsteducatie. Ik weet gewoon veel beter waar ik het over heb en ik voel mij in mijn werk als professional echt stukken zekerder. Door de theorie met de praktijk te verweven krijgt je handelen veel meer diepgang. Een scherpe zelfreflectie speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Tijdens de opleiding heb ik veel kennis en inzicht gekregen in de theorie van de kunsteducatie. Binnen je eigen beroepspraktijk heb je weinig ruimte om je echt eens even goed in een bepaalde theorie te verdiepen. Ook is er vaak geen tijd om je te verdiepen in wat er zoal speelt binnen het actueel discours rondom kunsteducatie. Nu is die ruimte er wel en kun je je bevindingen hierin gelijk koppelen aan je eigen beroepspraktijk. Wat als negatief ervaren kan worden binnen de opleiding, is de hoeveelheid tijd die je er echt wel in moet steken. Als je deze opleiding start in combinatie met werk en gezin, ben je wel gebaat bij een goede discipline. En… waar een wil is, is altijd een weg.

De Master Kunsteducatie voldoet eigenlijk precies aan mijn verwachtingen. Ik denk dat de heldere voorlichting hier een rol in heeft gespeeld en ook heb ik zelf vanaf het begin goed voor ogen gehouden wat ik wilde bereiken met deze opleiding: een stevige verdieping en onderbouwing binnen mijn eigen beroepspraktijk als kunstvakdocent en professional.

Als ik straks klaar ben denk ik dat ik eerst erg blij ben dat ik kan genieten van de rust en ruimte, maar ik kan me goed voorstellen dat het na een tijdje toch weer gaat kriebelen om je nog verder te professionaliseren. Ik zou dan zeker voor een opleiding bij de Hanzehogeschool kiezen gezien mijn positieve ervaring hiermee. De docenten zijn professioneel en denken goed en gelijkwaardig met je mee gedurende het hele leerproces.

Na de zomer, na mijn afstuderen, ga ik al het geleerde binnen de master handen en voeten geven binnen mijn eigen beroepspraktijk. Met alle verworven bagage (kennis en know how) kan ik daar zeker de komende jaren mee vooruit. Door de opleiding ben ik mijn werk nog meer gaan waarderen."