Master werkplaats Onderzoeken en positioneren

onderzoek en positioneren masterwerkplaats

Masterwerkplaats Onderzoeken en positioneren (30 EC)

In de derde masterwerkplaats staan de onderzoeker, de onderzoekende en de ondernemende competentie centraal. Je werkt samen met anderen aan de versterking en innovatie van het kunsteducatieve veld in de brede zin. Ook articuleer je een eigen gefundeerde positie ten aanzien van een actueel vraagstuk uit de kunsteducatieve praktijk. Deze formuleer je op basis van relevante en actuele theorieën, (artistieke, informatieve, verhalende en materiële) bronnen en beleidsstukken en je vertrekt hierbij vanuit eigen ervaring, belangstelling en ambities. Deze stellingname bouwt bij voorkeur voort op het essay, artistiek logboek, kunstpedagogische visie en/of kunsteducatieve ontwerpen maar je mag ook een nieuwe richting kiezen.  Je onderzoekt je eigen vraagstuk verder in de praktijk in verschillende onderzoeksétudes waarvan je op transparante, navolgbare en ethisch verantwoorde wijze verslag legt. Zo vorm je van jouw gearticuleerde stellingname en de verslaglegging van de onderzoeksétudes een samenhangend onderzoeksdossier. In trainingen en gastcolleges verwerf je de benodigde communicatieve vaardigheden om de vergaarde inzichten uit het onderzoeksdossier voor het voetlicht te brengen.  

Dit onderzoeksdossier is de opmaat tot de laatste fase van de masteropleiding waarin de positionering in het werkveld – getoond en verwoord in het netwerkevent ‘Reuring’, de masterbiografie en het masterassessment – centraal staat. Voor de doorwerking van het gehele masterprogramma initieer en leid je activiteiten die een waarde-creatie in het werkveld veroorzaken – wel of niet in co-creatie. Deze krijgen in interactie met het werkveld vorm in het gezamenlijk netwerkevenement Reuring en er wordt in de masterbiografie op gereflecteerd. Hiertoe behoort ook de profileringruimte, waarin studenten hun discipline- of werkvelddeskundigheid verdiepen. Met het masterassessment, gebaseerd op de masterbiografie, toont je ten opzichte van interne en externe examinatoren aan over alle mastercompetenties te beschikken. 

20211203_MKE_infographic_totaal-04_aangepast2023.jpg

Interessegebieden

  • Cultuur en Kunst