Afstudeerevenement Master Kunsteducatie: Reuring

 • Evenement
reuring2024.jpg
 • Datum
  • datum

 • Tijd
  • starttijd

  • eindtijd

 • Locatie

  Minerva Academie voor Popcultuur

  locatie

Studenten van de Master Kunsteducatie studeren af op maandag 3 juni 2024.

Masterstudenten laten zien welke beweging zij met hun onderzoeken in het kunsteducatieve landschap veroorzaken. Zij tonen de toegevoegde waarde en mogelijke impact van hun studie en onderzoek. Na een performance gaan ze met het werkveld en het examenpanel in gesprek en positioneren zich als Master die het verschil weet te maken. 

Geïnteresseerden en vertegenwoordigers van het kunsteducatieve werkveld zijn van harte uitgenodigd om aan Reuring deel te nemen en met de afstuderende Masters in gesprek te gaan.

Programma

15:30-16:00 uur Inloop en koffie en thee

16:00-17:00 uur Performance 1 + 1 = 3

Masterperformance ‘1 + 1 = 3’ van Hanneke de Man, Roos Heesterbeek, Alex Vreeman en Cor Giesing. Gezamenlijk laten zij je in deze performance beleven hoe de resultaten uit hun masteronderzoek in het werkveld door kunnen werken.

17:00-19:00 uur Napraten en borrelen

Je bent van harte uitgenodigd aan de performance deel te nemen.

Locatie: Academie voor Popcultuur, Achter de Hoven 23 te Leeuwarden.

Aanmelding en eventuele vragen: stuur een mailtje naar [email protected]

Afstuderende masterstudenten

Hanneke de Man
Een spiegel, een raam en een doek. Dat zijn de 3 elementen waarvan Hanneke het cultuureducatieve aanbod binnen het primair onderwijs in noordwest Friesland onder de loep neemt. De spiegel waarin ze kijkt in hoeverre het aanbod aansluit bij de belevingswereld van de leerling. Het raam dat een ontmoeting met het onbekende vertegenwoordigd. En het doek waarbij ze ingaat op de manieren waarop de verbeelding aan het werk wordt gezet en de leerling betekenis geeft aan dat wat ze heeft meegemaakt. Vanuit deze 3 elementen gaat ze op zoek naar de kansen van kunst en cultuureducatie die bijdragen aan een goed gevoel voor wie je bent, waar je vandaan komt en een open houding naar de wereld.

Roos Heesterbeek
Roos speelt graag. Voor haar position paper is ze gaan spelen met ruimte. Ruimte in het museum. Daar mag je niet dansen, maar dat is ze wel gaan doen. Met dansers aan de slag om op die manier de kunst heel anders te beleven en te bekijken. Ongeschreven regels zijn er om te doorbreken toch?

Alex Vreeman
Als kunstenaar is Alex gefascineerd door het zichtbaar worden van een gelaat tijdens een ontmoeting. Hij realiseerde zich, dat het proces – een wezenlijk onderdeel van zijn werk – niet zichtbaar wordt door slechts het tonen van een fotografische afbeelding van een gelaat en stelt dat dit proces tot uitdrukking gebracht kan worden met toevoeging van context. Zijn aanwijzing is dat context nooit de rol van uitleggen op zich gaat nemen, maar moet leiden naar nieuwe kunst. Dan kan één plus één drie worden.

Cor Giesing
Cor Giesing is werkzaam als coördinator/docent aan de Minerva Academie voor Popcultuur. Hij heeft onderzoek gedaan naar de waarde van recyclen, remixen en samplen binnen het creatieve proces. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft hij een lessenserie ontwikkeld voor en gegeven aan AvP propedeuse en hoofdfase studenten.

Interessegebieden

 • Cultuur en Kunst
 • Onderwijs en Opvoeding

Organisatie