Samenwerking met lectoraten

kenniscentrum_minerva.jpeg

Als joint degree onderhoudt de masteropleiding contact met verschillende lectoraten op het gebied van kunst en educatie binnen de Hanzehogeschool en NHL Stenden. Intensief contact is er met het kenniscentrum Kunst & Samenleving en de onderzoeksgroep 'Kunsteducatie' onder leiding van lector Evert Bisschop Boele. Onderzoekers van Academie Minerva, Prins Claus Conservatorium, de pabo en de Master Kunsteducatie wisselen hier ervaring en kennis uit rond actueel onderzoek. Speerpunten in het onderzoek zijn: Curious Minds, het stimuleren van talentvol gedrag in het kunstonderwijs; Curious hands, het leren door maken, idiocultureel muziekonderwijs; leergemeenschappen voor cultuureducatie met kwaliteit e.a. Terwijl de onderzoeksgroep kunstducatie met name binnen de geinstitutionaliseerde kunsteducatie (vooral po en vo) onderzoek doet, richt zich het lectoraat Image in Context (Anke Coumans) vooral op artistiek onderzoek en social design in het buitenschoolse veld.

Binnen de masteropleiding Kunsteducatie zijn de genoemde lectoren betrokken bij onderwijs en onderzoek. Als masterstudent kunt u deelnemen aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten of een bijdrage leveren aan een kenniskring van een lectoraat met uw onderzoek.